Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Diwrnod I'w Gofio

Postiwyd gan toor92 o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 08/11/2013 am 14:33
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Hanes, Pobl

  • pabi

English version // Yn Saesneg

Ar ddydd llun am 11yb, bydd miloedd o bobl ledled y byd yn stopio beth maen nhw'n ei wneud am dawelwch dau funud.

Y diwrnod cynt, bydd Sul y Cofio yn coffau aelodau dewr y byddinoedd arfog bu farw yn y ddau Ryfel Byd a gwrthdrawiadau eraill. Daeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben ar yr unfed ar ddeg awr o'r unfed ar ddeg dydd ar yr unfed ar ddeg mis. Bydd Sul y Cofio eleni yn disgyn ar ddydd Sul 10fed Tachwedd 2013.

Mae sawl pobl ledled Cymru yn gwisgo eu pabi coch ac yn ymuno i dalu parch i'r rhai sydd wedi aberth eu bywyd am ein rhyddid ni. Yng Nghaerdydd, bydd y Prif Weinidog a'i gyd wleidyddwyr yn cyfarfod ym Mharc Cathays ger Cofeb Genedlaethol Cymru. Gyda'n gilydd rydym yn cofio 1914-1918.

Mae'r prif weinidog Carwyn Jones, wedi cyhoeddi £850 mil parchus ar gyfer rhwydwaith rhaglen coffâd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ddiweddar. Mae hwn wedi cael ei ariannu'n llwyr gan Lywodraeth Cymru i farcio'r 100 mlynedd ers y rhyfel. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio yn bennaf i gefnogi rhaglen addysg. Byddant yn cynhyrchu adnoddau digidol ac addysgiadol ac yn helpu ysgolion i gysylltu gyda phlant. Bydd y rhaglen addysgiadol hefyd yn cynllunio sawl gweithgaredd i farcio'r pen-blwydd.

 Fe gyhoeddodd y Prif Weinidog hwn ar ddydd Llun 28 Hydref 2013 yn Amgueddfa Castell Caerdydd.

"Mae canmlwyddiant cychwyn y rhyfel yn 1914 yn cofnodi cyfle pwysig i ni i gofio'r rhai oedd yn cymryd rhan yn y Rhyfel Byd Cyntaf a'r effaith trawsffurfiol o'r gwrthdaro mewn ffurfio Cymru fodern. Ychydig iawn o bobl sydd yng Nghymru ble nad yw eu bywydau wedi'u haffeithio gan etifeddiaeth barhaol y Rhyfel Byd Cyntaf, pa un ai os ydynt yn ymwybodol o hynny neu beidio. Dyna pam rydym eisiau digwyddiadau addysgiadol a cymunedol i chwarae rhan ganolog."

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi pwysigrwydd trwm ar addysg yn ystod y canmlwyddiant.

Bydd pob ysgol uwchradd yng Nghymru yn cael £1000 i addysgu eu plant ar y digwyddiadau. Bydd hwn yn cael ei ddefnyddio drwy greu prosiectau i adeiladu trafodaeth a diddordeb ymysg pobl ifanc Cymru heddiw. Mae'r llywodraeth wedi ei adael yn agored i'r ysgolion benderfynu sut hoffent wario'r arian i gysylltu gyda'r plant a chreu awydd ymysg y genhedlaeth ifanc a nifer mwy i ddod.

Mae'r gweinidog addysg, Huw Lewis wedi dweud, mae'n hanfodol bod "pobl ifanc yn deall y digwyddiadau a chanlyniadau'r gwrthdaro".  Mae'n rhaid i blant fod yn ymwybodol o hanes Prydain Fawr.

Bydd Llywodraeth Cymru yn defnyddio Llyfrgell Genedlaethol Cymru i ddatblygu adnoddau dysgu dwyieithog ar gyfer pobl o bob gwlad i loddesta mewn hanes Prydain. Bydd hyn hefyd yn cynnwys app Canllaw Cymru I Faes y Gad fydd yn cael ei greu i gysylltu gyda phlant ifanc.

Os wyt ti'n bwriadu dangos dy barch gall roi rhodd i'r Lleng Prydeinig. I helpu miloedd o gyn milwyr, nid oes yr un rhodd yn rhy fach.

Gall hefyd prynu pabi ar-lein a'i wisgo gyda pharch i gofio ein harwyr. Gall ddilyn ar-lein i weld yn union ble mae dy arian yn mynd.

Cymera funud o seibiant i gofio'r rhai aberthodd eu hunain ar gyfer y bywyd rydym ni'n ei fyw heddiw.

Digwyddiadau – Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Tachwedd 2013

Erthyglau – Categorïau – Hanes

Erthygl Berthnasol: Interview: My Soldier Dad

Delwedd: cuellar trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50