Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

Postiwyd gan ParentsFed o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 18/11/2014 am 13:38
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Gwyl, Pobl, Materion Cyfoes

  • Twmpath o deganau Nadolig

English version // Yn Saesneg

Mae Preparing for Adulthood yn lansio eu cystadleuaeth cerdyn Nadolig ar gyfer pobl ifanc anabl 14-25 mlwydd oed.

Mae gwahoddiad i ti anfon delwedd sy'n dathlu'r Nadolig.

Gelli greu collage, paentiad, llun neu brint. Cofia fod yn greadigol!

I wneud cais:

  • Rhaid i'r llun fod ar bapur A4 neu A5, naill ai'n dirlun neu bortread.
  • Cofia gadw copi o'r llun, oherwydd efallai na fyddant yn gallu dychwelyd dy lun gwreiddiol
  • Ar gefn dy lun neu dy neges e-bost, ysgrifenna: dy enw, dy oedran a dy fanylion cyswllt - enw dy lun a brawddeg yn egluro beth yn union yw testun y llun
  • Gall bob person ifanc/grŵp ymgeisio unwaith

Mae angen anfon ceisiadau erbyn 5yh, Dydd Gwener 5 Rhagfyr 2014.

Gellir postio neu e-bostio'r llun.

Post: Preparing for Adulthood Programme, Council for Disabled Children, 8 Wakley Street, Llundain EC1V 7QE

E-bost: info@preparingforadulthood.org.uk

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

Digwyddiadau - Tachwedd 2014: Grŵp Golygyddol Sprout  

Sefydliadau - Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a'r Fro   

Digwyddiadau - Ffair Nadolig Hen Bethau Pedal Power

Digwyddiadau - Basâr Nadolig Caerdydd

Hidlo Erthyglau - Nadolig

*Anfona dy bethau i'w cyhoeddi yma*

Llun gan: amy_buthod trwy Compfight cc

Mae Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a'r Fro yn rhan Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50