Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cystadleuaeth Ryngwladol Dylan Thomas

Postiwyd gan Tom (Sub-Editor) o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 23/04/2014 am 21:28
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden, Materion Cyfoes

  • DT
  • DT2

English version // Yn Saesneg

TheSprout ydy'r cylchgrawn rhyngweithiol a gwasanaeth gwybodaeth i bobl ifanc yng Nghaerdydd ble mae'r holl gynnwys yn cael ei gynhyrchu gan bobl ifanc neu sefydliadau sydd yn ceisio cefnogi nhw.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn gwadd holl bobl ifanc rhwng 7 a 25 oed i gystadlu yn y gystadleuaeth ryngwladol Dylan Thomas, fel rhan o'r dathliadau Dylan Thomas100 swyddogol.

Mae'r sefydliad cenedlaethol sydd yn gyfrifol am ddatblygu a hyrwyddo llenyddiaeth yng Nghymru, Llenyddiaeth Cymru, wedi trefnu cystadleuaeth arbennig i nodi canmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas, a gallai dy waith di gael ei ddarllen a'i ddarlledu gan gefnogwyr gwaith Dylan Thomas, fel DJ Radio 1 Huw Stevens, a'i gyhoeddi i'r byd cyfan ei ddarllen.

Mae'r gystadleuaeth yn rhan o'r prosiect ehangach Dylanwad, sydd yn bwriadu 'defnyddio hud geiriau Dylan Thomas' i ysbrydoli pobl ifanc Cymru.

Mae'n cael ei gefnogi gan amrywiaeth o ffigyrau diwylliannol proffil uchel, fel Philip Pullman, Owen Sheers, Bardd Cenedlaethol Cymru Gillian Clarke, Joe Dunthorne, Bethan Gwanas, Bardd y Brenin Carol Ann Duffy, Bardd y Bobl Ifanc Martin Daws, y DJ Huw Stephens ac wyres Dylan Thomas, Hannah Ellis.

Fel dywedodd Huw Stevens, "Mae gwaith Dylan Thomas yn ysbrydoli ar raddfa fyd-eang, ac mae'n hanfodol bod bob rhan o Gymru yn gallu cael cyfle i werthfawrogi ei waith mewn ffordd sy'n hwyl ac yn ddyfeisgar. Bydd y prosiect yma yn galluogi'r rhai sydd efallai ddim yn cymryd diddordeb yn ei waith yn naturiol i wneud hynny, ac i ddod i werthfawrogi'r trysor cenedlaethol yma."

Gall ceisiadau fod yn eiriau cân, cerddi, limrigau doniol neu unrhyw ffurf o ysgrifennu creadigol. Yr unig amodau ydy; mae'n rhaid iddo gael ei ysbrydoli gan y Cymro Dylan Thomas, ac i beidio bod yn fwy nag 30 llinell.

Am ysbrydoliaeth, syniadau a mynediad i waith Thomas, gweler gwefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar www.llgc.org.uk, i gychwyn.

Mae yna bedwar categori oed gwahanol, ac awgrymiadau themâu ar gyfer pob un:

  • 7-11 oed: Teulu / Gwyliau / Bywyd newydd
  • 12-15 oed: Llên gwerin / Taith / Nos
  • 16-18 oed: Traddodiad / Ofergoel / Iasol
  • 19-25 oed: Defodau / Nosweithiol / Ymadael

Y dyddiad cau ydy 27 Mehefin 2014. Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo ddisglair yn Abertawe, ym mis Tachwedd 2014. Mae yna wobrau gwych i bob categori oedran a gwobrau arbennig i'r enillydd cyffredinol, gan gynnwys kindle. Bydd ail orau yn cael gwobrau hefyd! Ceisia yma.

Un nodyn diwethaf o ysbrydoliaeth gan Philip Pullman:

"Gwallgof rwydd barddol, meddwdod, beth bynnag ti am ei alw, mae'n rhywbeth hoffwn i bob person ifanc gael y cyfle i brofi. Mae'n ffurf o wir hud, yn swynol. Roedd cael ei feistroli ganddo yn un o'r profiadau gorau o'm mywyd – newidiodd fy mywyd. Mae'n ddefod newid byd. Unwaith ti wedi bod drwyddo, ti byth yr un peth eto."

Nodyn Is-Olygydd: Gan ein bod eisiau cefnogi'r un nod o'r gystadleuaeth, hynny yw, i hyrwyddo gwaith Dylan Thomas a'r bobl ifanc yng Nghymru, hoffwn annog y rhai sydd am geisio, i gyflwyno darnau o ysgrifennu creadigol nad ydynt am gyflwyno i'r gystadleuaeth i ni. Ond, paid dal yn ôl o geisio yn y gystadleuaeth er mwyn Bwydo'r Sprout!

Erthyglau Perthnasol:

Erthyglau – Categorïau – Ysgrifennu Creadigol
Erthyglau – Categorïau – Celfyddyd

Sefydliadau – Llenyddiaeth Cymru
Sefydliadau –Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Gwybodaeth – Actio, Drama a'r Theatr

Digwyddiadau – Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Ebrill 2014

Tudalen Cefnogwyr TheSprout ar Facebook

DELWEDDAU: Gwefan Dylanwad100

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50