Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cyfle Hyfforddi Cyffrous i Ddawnswyr Ifanc!

Postiwyd gan EmilyNYAW o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 02/12/2014 am 13:58
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Dawns, Iechyd, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden

  • Logo aDvANCE

English version // Yn Saesneg

Wyt ti yn:

14-18 mlwydd oed?

  • Dawnsio’n rheolaidd yn barod?
  • Byw yn un o ardaloedd yr awdurdodau unedol hyn: Blaenau Gwent, Pen-y-bont, Caerffili, Merthyr, RhCT, Torfaen neu Fro Morgannwg?
  • Fodlon rhoi un prynhawn Sadwrn bob mis i aDvance (o ddiwedd Ionawr 2015)?

Wyt? Felly ymuna â ni i gymryd rhan yng nghlyweliad cwmni dawns ieuenctid ‘aDvance’ ar: Dydd Sadwrn, 10 Ionawr 2015, yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Caerdydd.

I gofrestru, ffonia 029 2026 5060 neu e-bostia nyaw@nyaw.co.uk gan nodi 'aDvance' yn y llinell testun (noda dy enw, oedran, dyddiad geni, rhif ffôn ac enw dy ysgol/sefydliad neu grŵp dawns).

Fe gei di gadarnhad o le yn y clyweliad a rhagor o fanylion ar ôl i ti gofrestru.

MAE’R CLYWELIAD YN RHAD AC AM DDIM. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ti anfon siec am £20, yn daladwy i National Youth Dance Wales, fel blaendal. Fe gei di'r siec yn ôl yn ystod y clyweliad; os na fyddi di'n mynychu'r clyweliad, byddi'n colli'r taliad.

Bydd y clyweliad teirawr yn cynnwys dosbarth technegau cyfoes, dawns bale a chyflawniad byr i ddawnswyr, rhieni ac arweinyddion dawnsio ynghylch rhaglen aDvance.

I gael rhagor o wybodaeth, tro at www.nyaw.co.uk.

Cysylltiedig:

Erthyglau: Ceisiadau Ar Gyfer Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2015, Sherman Players: Grŵp Drama 18+ Newydd

Erthyglau // Categorïau // Llwyfan

Gwybodaeth // Pethau I’w Gwneud // Y Celfyddydau // Actio, Drama a Theatr

Digwyddiadau // Llwyfan

*Cyflwyna dy waith i gael ei gyhoeddi yma*

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50