Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Clyweliadau Only Kids Aloud

Postiwyd gan Weeping Tudor o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 29/04/2013 am 14:39
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Cerddoriaeth, Teithio

  • cath

English version // Yn Saesneg

Mae'r Corws Only Kids Aloud newydd wedi cael blwyddyn wych. Mae uchelgais nhw yn amlwg. Yn perfformio yn Symphony Of A Thousand Mahler gyda Valery Gergiev, taith i St Petersburg, cymryd rhan yn yr Å´yl Fflam Paralympaidd yng Nghaerdydd a seremoni agoriadol fythgofiadwy Danny Boyle ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Bellach yn eu hail flwyddyn, maent yn chwilio am gantorion newydd. Os wyt ti rhwng 9 ac 13 oed ac yn byw yng Nghymru yna mae posib i ti wneud cais!

Dywedodd Tim Rhys Evans, Cyfarwyddwr Artistig yr Elusen The Aloud: "Dwi'n chwilio am rywun sydd wedi paratoi yn dda ar gyfer y clyweliad sy'n dangos eu bod nhw'n barod am y sialens, drwy wybod eu cân ac yn perfformio gyda hyder. Tip i'r rhai sy'n ymgeisio: bydda'n ofalus gyda'r gân ti'n ddewis a sicrha ei fod yn gweddu ti a ti'n mwynhau ei ganu.

"Mae posib canu mewn unrhyw steil. Mae yna ganeuon gwych allan yna i blant a dwi eisiau clywed plant yn swnio fel plant. Nid edrych am lwyth o brofiad ydym ni ac nid yw o bwys os mai dyma'r tro cyntaf i ti ganu Рos wyt ti'n caru canu ac eisiau cael hyfforddiant gr̻t, profiadau a hwyl yna gyrra dy recordiau!"

Dylai'r rhai sydd â diddordeb yn y clyweliadau glicio yma am ffurflen gais. Dylai ffurflenni gael eu dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru dim hwyrach nag dydd Gwener 10fed Mai 2013, ynghyd â ffeil sain neu fideo byr o'r ymgeisydd yn canu cân, neu ran o gân. Dylai'r darn fod dim mwy nag 2 funud. Gall canu caneuon mewn unrhyw iaith a gall fod gyda chyfeiliant neu heb.

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cysylltu gyda'r holl ymgeiswyr yn fuan mis Mai gyda chanlyniad cam cyntaf y broses clyweliadau. Bydd clyweliadau byw yn digwydd dros Gymru yn ystod mis Mai.

Bydd 60 o blant yn cael gwahoddiad i ffurfio Corws Only Kids Aloud/Canolfan Mileniwm Cymru 2013 ac yn derbyn hyfforddiant gan aelodau o'r tîm Only Men Aloud.

Felly am beth wyt ti'n disgwyl? Cynhesa'r llais a chanu nerth dy lais.

Pob lwc!

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Sefydliadau – Cardiff Soundscene

Erthyglau – Categorïau – Cerddoriaeth

DELWEDD: Satori ♥ Imaging

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50