Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

CLICwylio: Cam 1af i Enwogrwydd

Postiwyd gan Blue Pato o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 04/06/2013 am 17:46
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Comedi, Dawns, Pobl, Technoleg, Materion Cyfoes, Teithio

  • clicwyl

English version // Yn Saesneg

Wyt ti wedi trio bod yn gyflwynwr teledu, yn gritig cerddoriaeth/ffilm neu eisiau bod o flaen y camera… ond ti'n rhy swil?

Yna mae CLICwylio i ti!

Mae'r wefan anhygoel yma efo 20 o sianeli fideo gwahanol, yn cynrychioli pob gwefan yn y Gydweithfa CLIC (19 o wefannau lleol a'r CLICarlein cenedlaethol) ble gallet ti lwytho fideo ohonot ti dy hun neu beth bynnag hoffet, ar-lein, i rannu gyda'r byd!

Os oes gen ti syniad a rhyw fath o offer recordio fideo (hwre am ffonau symudol!) yna gallet ti lwytho beth bynnag ti eisiau!

Dyma dy gyfle i fynegi dy farn, syniadau, personadiad, jôcs, canu/actio talent a llawer mwy!

Syniadau am blogiau fideo:

Unrhyw beth ti eisiau! Mwynha!

CLICplay

Gwybodaeth – Gwneud Ffilmiau ac Animeiddio

Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Mehefin 2013

Digwyddiadau – The Big Cardiff Mini Film Festival

ErthyglauCategorïau - Ffilmiau

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50