Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

#CerddFawr Dylan: Angen Barddoniaeth

Postiwyd gan Dylanwad/DevelopingDylan o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 29/09/2014 am 11:53
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Addysg, Yn Gymraeg

  • Owen Sheers a Mari George
  • Llun o Falŵn Aer Poeth

English version // Yn Saesneg

I ddathlu canmlwyddiant Dylan Thomas, mae Llenyddiaeth Cymru yn gwahodd plant a phobl ifanc o ledled y byd i gymryd rhan yng Ngherdd Fawr Dylan.

Gall unrhyw un 7 i 25 oed gymryd rhan yn y digwyddiad ar-lein rhyngwladol yma i helpu'r prosiect Dylanwad 100 ysgrifennu cerdd epig, 100 linell yn ysbryd y bardd enwog Cymraeg. Bydd y gerdd ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg) orffenedig yn cael ei darlledu ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales ac yn cael ei gyhoeddi ar-lein.

Bydd Cerdd Fawr Dylan yn cael ei golygu gan y beirdd Cymraeg medrus Owen Sheers a Mari George. Bydd Owen Sheers, enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru dwywaith ac Artist Preswyl URC (Undeb Rygbi Cymru) 2012, yn golygu Cerdd Fawr Dylan yn Saesneg; tra bydd Mari George, sydd wedi gweithio fel ysgrifennydd sgript i Bobl y Cwm y BBC ac wedi cyhoeddi ei hail gasgliad o farddoniaeth eleni, yn golygu yn Gymraeg.

Bydd www.dylanwad100.co.uk ar agor ar gyfer cyfraniadau i'r Gerdd Fawr Dylan am 24 awr o 9:00yb GMT ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, dydd Iau 2il Hydref 2014. Bydd y gerdd orffenedig yn cael ei chyhoeddi ar-lein ar ddydd Llun 6ed Hydref 2014. Bydd Owen Sheers a Mari George yn darparu diweddariadau ar ddatblygiad Cerdd Fawr Dylan ar Twitter ac ar Facebook gyda'r hashnod #CerddFawr.

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd theSprout!

Sefydliadau - Llenyddiaeth Cymru / Literature Wales

Gwybodaeth - Pethau i'w Gwneud - Diddordebau - Llenyddiaeth

Erthyglau - Categorïau - Ysgrifennu Creadigol

Ar y We - Gwybodaeth Diogelwch

*Cyflwyna dy stwff ar gyfer cyhoeddiad yma*

Erthyglau Perthnasol:

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50