Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cer Am Dro

Postiwyd gan potterwec o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 06/05/2014 am 11:37
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Amgylchedd, Iechyd, Pobl, Technoleg, Teithio

  • walk

English version // Yn Saesneg

Wyt ti'n teimlo fel cog yn y peiriant weithiau?

Ydy dy drefn o ddydd i ddydd wedi roboteiddio ti cymaint fel mai dim ond set arall o gnawd, breichiau a choesau wyt ti, yn cyflawni swyddogaethau angenrheidiol ond difeddwl.

Mae hyd yn oed y siwrne i dy ffactori o anobaith yn gorfod bod yn ergonomig di-nam ac yn rhydd o wrthdyniadau. Mae byd gyda'r fath bwrpas yn gadael ychydig iawn o le i gerdded. Mae awgrymu cerdded o A i B yn gynnig afresymol i nifer, felly mae'r awgrymiad bod rhywun efallai yn gallu mwynhau cerdded heb reswm yn dod yn gysyniad gwbl estron.

Mae cychwyn mis Mai yn golygu cychwyn Mis Cerdded Cenedlaethol. Rydym wedi anghofio buddion a phleser gall ddod ynghlwm â cherdded. Edrycha i lawr y stryd a gellir gweld ein bod wedi anghofio sut i gerdded hyd yn oed, gyda phobl wedi gludo i'w ffôn, yn cerdded yn ansad ac yn syllu ar y llawr fel colomen wedi'i cham-drin. Rydym yn byw mewn cyfnod ble mae Segway yn beth go iawn. Gall cyflymu pob siwrne, felly pam gwastraffu amser yn plodio o gwmpas heb synnwyr o frys?

Mae cerdded, ers oeddem ni'n bysgod, wedi bod yn arf gwerthfawr i ymladd materion iechyd corfforol a meddyliol. Yn ddiweddar rhyddhaodd David Mitchell ei hunangofiant, Back Story, lle disgrifiodd sut roedd cerdded am awr y dydd yn helpu iddo gael gwared ar ei broblemau cefn pan roedd popeth arall wedi ffaelu. Mae'n wir, efallai bod cerdded i wella anhwylderau corfforol dal yn golygu fod cerdded ddim ond yn fodd i gyrraedd nod. Ond mae cerdded ddibwrpas yn cael ei barchu gan rhai creadigol.

Roedd Charles Dickens yn arfer cerdded trwy'r nos pan na allai gysgu, yn cerdded tua 10 i 20 milltir yn hawdd mewn un siwrne. Mae'r cyflymdra mae rhywun yn cerdded wedi cael ei gymharu i'r cyflymdra mae rhywun yn meddwl ac maent yn dweud bod y dasg hawdd o osgoi pyllau, yn cadw llygaid ar ble rwyt ti'n mynd a ddim yn baglu yn helpu i gadw allan y meddyliau a phoenau bydol sydd efallai wedi bod yn blocio llinell ymwybod creadigol rhywun os oeddent wedi bod yn gwneud meddwl sefydlog cyn hynny.

Wrth gwrs, nid oes gan bawb yr amser i gerdded heb bwrpas. Efallai bod y diffyg ysbrydoliaeth greadigol ar dy gymudo boreol yn dy boeni'n ormodol. Mater mwy, ac un bydd Adfywio Cymru yn ei wthio, ydy poeni am dy ôl troed carbon. Efallai dy fod di'n byw o fewn hanner awr o gerdded i dy waith, ond dal yn dewis gyrru neu gael trafnidiaeth gyhoeddus. Efallai gallet ti ddadlau bod yr 20 munud ychwanegol yna yn y gwely yn hanfodol, ond efallai am y mis yma medri di ymestyn y coesau gwichlyd yna a rhoi tro ar gerdded. Mae'r haul allan yn fwy buan ac mae hi bron yn dywydd crys-t felly mae'n anoddach dod o hyd i esgusodion. Mae'r wythnos 12-16 Mai yn Wythnos Cerdded i'r Gwaith, felly rhaid i ti o leiaf roi tro arni ar y dydd Llun; os wyt ti mewn poen erbyn dydd Gwener yna fe roi caniatâd i ti gymryd y bws.

Pa bynnag ffordd rwyt ti eisiau cymryd rhan, lledaena'r neges bod cerdded efo coes i sefyll arni. Yn ddiweddar, mae cynyddiad mewn technoleg ynghyd â'r awydd i wella ein hamseroedd cymudo gorau wedi rhoi cerdded i'r neilltu. Sylwer ar hyn hefyd yn y ffordd mae pobl yn y Gorllewin yn defnyddio iaith. Dywedai Rebecca Solnit, awdur Wanderlust: A History of Walking: "Pan mae pobl yn dweud bod rhywbeth yn bedestraidd maent yn golygu fflat, gyda chwmpas cyfyngedig".

Mae ein golwg ni o gerdded wedi cael ei gwyrdroi. Mae wedi newid o fod yn rhywbeth i fwynhau a gwerthfawrogi, i ffurf is-safonol o drafnidiaeth. Bron iddo gael enw drwg a byddai'n beth da i ni gymryd cam yn ôl a gwerthfawrogi ein camau ymlaen.

Y tro nesaf rwyt ti wedi diflasu, angen ysbrydoliaeth, methu cysgu, neu mewn tymer ofnadwy, cer i gerdded. Byddi di'n synnu at ba mor therapiwtig gallai fod.

Erthygl wreiddiol ar gael ar: http://willrenewwales.wordpress.com/2014/05/02/walk-it-off/

Gwybodaeth – Gweithgareddau Awyr Agored

Gwybodaeth – Cadwraeth a'r Amgylchedd

Digwyddiadau – Mai 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Erthyglau – Categorïau – Iechyd

Gwybodaeth - Iechyd

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50