Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Ceisiadau i Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru 2015

Postiwyd gan EmilyNYAW o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 26/11/2014 am 10:43
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Diwylliant, Llwyfan

Yn Saesneg // English version

Yn Chwefror, bydd timau o Theatr Ieuenctid Genedlaethol Cymru yn teithio hyd a lled Cymru, yn chwilota am rai o berfformwyr, dylunwyr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr mwyaf dawnsu Cymru (ar gyfer pobl ifanc 16 - 21 mlwydd oed).

Mae'r ffurflen gais ar-lein a'r canllawiau ar gael ar ein gwefan www.nyaw.co.uk.

Dyddiad cau y ceisiadau yw Dydd Llun 12 Ionawr 2015. Os oes well gen ti gael copi caled, cysyllta â'r swyddfa trwy ffonio neu e-bostio ac fe wnawn bostio ffurflen atat  - 029 2026 5060 / nyaw@nyaw.co.uk.

Mynycha Weithdy Technegau Clyweliadau i Gael Gwared ar Bryderon Gwrandawiadau

Wyt ti'n bwriadu anfon cais at NYTW neu ysgol neu goleg drama? A hoffet ti ddarganfod sut bydd pobl yn paratoi at glyweliadau actio proffesiynol?

Mae Theatr Ieuenctid Genedlaethol yn cynnig cyfres o gyfleoedd hyfforddi undydd mewn mannau amrywiol yng Nghymru, ble byddi'n gallu:

  • Meithrin sgiliau newydd
  • Magu hyder
  • Dysgu sut i baratoi

Mae nifer y llefydd yn gyfyngedig, a chyntaf i'r felin fydd hi.

Cost: £15.00 neu £10.00 (Ymgeiswyr NYTW 2015).

Cymhwystra: Rhaid i ymgeiswyr fod yn 15-21 mlwydd oed.

Os byddi'n gwneud cais am le yn NYTW 2015, gelli gofrestru am y gweithdy hwn gan ddefnyddio ffurflen gais NYTW. Os na fyddi'n gwneud cais am le yn NYTW 2015, gelli gofrestru yma.

Cysylltiedig:

Sherman Players: Gr?p Drama 18+ Newydd

Erthyglau // Categorïau // Llwyfan

Digwyddiadau // Tachwedd 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Gwybodaeth - Actio, Drama a Theatr

Digwyddiadau - Llwyfan

*Cyflwyna dy waith i gael ei gyhoeddi yma*

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50