Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cardiau i Ofalwyr Ifanc?

Postiwyd gan Children in Wales o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 24/02/2014 am 13:54
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Iechyd, Pobl, Materion Cyfoes, Yn Gymraeg

  • YC Cym

English version // Yn Saesneg

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Plant yng Nghymru wedi cynnal cyfarfodydd a sesiynau preswyl gyda gofalwyr ifanc gan ofyn beth mae arnyn nhw ei angen i wneud eu rôl ofalu yn haws.

Arweiniodd hyn atffilm fer a thaflen.

Un o’r pethau mwyaf cyffredin a ddwedodd gofalwyr ifanc wrthyn ni yw y byddai cardiau adnabod yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol, ac mae Llywodraeth Cymru bellach wedi gofyn i Plant yng Nghymru edrych ar y potensial am gardiau adnabod yng Nghymru. Rydym ni wedi bod yn brysur yn cynnal gweithdai gyda grwpiau gofalwyr ifanc ac yn siarad â gweithwyr hefyd. Rydym ni hefyd wedi sefydlu’r ymgynghoriad hwn er mwyn i’r holl ofalwyr ifanc yng Nghymru allu rhoi eu syniadau i ni:

  • Os ydych chi WEDI cael cerdyn adnabod gofalwr ifanc rydym ni eisiau clywed am sut rydych chi wedi ei ddefnyddio, ydy e’n gweithio’n dda a sut allai gael ei wella
  • Os NAD YDYCH chi wedi cael cerdyn adnabod hoffem ni glywed sut yn eich barn chi y byddai’n eich helpu ac unrhyw bryderon sydd gennych chi

Gwelwch yr arolwg: https://www.surveymonkey.com/s/DDNZVRC

Sylwch fod pob ymateb yn gyfrinachol ac ni chaiff enwau eu defnyddio. Cysylltwch ag Ed Janes (Ed.Janes@childreninwales.org.uk) os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes arnoch chi angen help.

Gwybodaeth Â» Pobl Yn Dy Fywyd Â» Bod Yn Rhan O Deulu Â» Gofalwyr Ifanc

Erthyglau Â» Categorïau Â» Pobl

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50