Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Canlyniadau TGAU - Awgrymiadau Gan Meic Ar Sut I Ddelio Gyda Diwrnod Canlyniadau

Postiwyd gan Meic o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 19/08/2015 am 15:54
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg

  • Meic Logo

English version // Yn Saesneg

Mae 20 Awst 2015 yn ddiwrnod canlyniadau TGAU – ond rwyt ti’n siwr o wybod hynny’n barod, nag wyt ti?

Diwrnod fawr, yn sicr, ond nid diwedd y byd.

Beth bynnag yw dy ganlyniadau, mae wastad opsiynau ar gael i ti.

Beth yw rhain? Wel, rydym ni yn Meic – llinell gyswllt  ac eirioli ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru – gyda cwpl o awgrymiadau isod. Ond, os wyt ti am sgwrsio gyda rhywun y munud yma am ganlyniadau, opsiynau, neu unrhywbeth arall, mae Meic car gael 24/7 ar radffôn (080 880 23456), ar lein, neu neges testun (84001).

Ta beth, dyma’r awgrymiadau:

1. Paid A Becso!

2. Cysylltu â dy Ddewisiadau

  • Cysyllta â’r ysgol/coleg. Hyd yn oed os wyt yn meddwl dy fod wedi cael y canlyniadau roeddet yn eu dymuno, dylai dy ysgol neu dy goleg allu dy helpu.
  • Gofynna i dy gynghorydd gyrfaoedd yn yr ysgol/coleg am gymorth ar ddiwrnod y canlyniadau

3. Cysyllta â Phrifysgolion a Cholegau Eraill Sydd o Ddiddordeb i Ti a Siarada â Hwy!

  • Dos yno a cheisia gael lle ar gwrs arall
  • Trafoda’r sefyllfa â dy deulu, dy ffrindiau a dy athrawon - siarada â phobl sy’n dy adnabod, oherwydd mae dewis y coleg neu’r brifysgol iawn yn bwysig
  • Siarada â Chynghorydd Gyrfaoedd - dylai dy gynghorydd yn yr ysgol fod ar gael – os nad ydyw, cysyllta â chanolfan leol Gyrfa Cymru cyn gynted ag y gelli!

4. Ystyria’r Dewisiadau Eraill


5. Bydda'n Bositif

Efallai ei fod yn swnio fel y newyddion gwaethaf yn y byd ar hyn o bryd, ond ymhen ychydig flynyddoedd, efallai y byddi'n fodlon â dy ganlyniadau

Cysylltiadau defnyddiol

Galwch heibio Twitter ar Ddydd Gwener, 21ain Awst rhwn 1pm a 3pm, ble fydd Gyrfa Cymru yn ateb cwestiynau gyda'r hashtag #askcareerswales. Bydd Gyrfa Cymru hefyd yn ateb cwestiynau ar Facebook rhwng 11am-1pm.

Arian

Ar wahan i'r graddau, gall arian fod yn problem sydd yn dy feddwl (sydd ddim yn peth newydd). Os wyt ti’n casglu eich canlyniadau TGAU a mynd i coleg, mae’n bosib eich bod chi’n gymwys i dderbyn Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA). Mae’r lwfans ar gael i ddisgyblion 16-18 oed sydd am parhau gyda’u addysg ar ol gadael ysgol. Mae’n bosib y gei di hyd at £30 yr wythnos (yn cael ei talu bob yn ail wythnos). Ewch i Cyllid Myfyrwyr Cymru am mwy o wybodaeth.

Os mae hyn yn ormod o wybodaeth, cofiwch mae MEIC yn dim ond un clic, neges testun (84001) neu galwad rhadffôn (080880 23456) i ffwrdd. 

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50