Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Bydd Yn Seren

Postiwyd gan WelshGovernment o Conwy - Cyhoeddwyd ar 08/07/2014 am 11:30
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Dawns, Cerddoriaeth, Pobl, Gweithgareddau Gwyliau Ysgol, Llwyfan, Chwaraeon a Hamdden, Yn Gymraeg

  • Youth Work Excellence Awards logo

English version

Maen nhw’n dweud na ddylid gadael i gyfle fynd heibio. Os wyt ti'n 11-25 oed ac efo talent, dyma dy gyfle DI i gael sylw. Fe allet ti fod yn perfformio yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru fis Chwefror nesaf.

Trefnir y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â rhanddeiliaid.  Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn rhoi cydnabyddiaeth i Weithwyr Ieuenctid am eu gwaith caled a’u hymroddiad.  Rhoddir gwobrau i unigolion ac i brosiectau am eu cyfraniad eithriadol i waith ieuenctid a bywydau pobl ifanc yng Nghymru.

I gael cyfle i berfformio yn y noson wobrwyo, yr unig beth sydd yn rhaid gwneud ydy cyflwyno fideo YouTube 1 munud yn arddangos dy dalent, gyda dy enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost i Youthworkexcellenceawards@wales.gsi.gov.uk

Erthyglau Perthnasol

CLIC @ Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2013

Erthyglau » Categorïau » Llwyfan

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud >> Y Celfyddydau

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50