Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Angen Prentisiaid Cymraeg NAWR!

Postiwyd gan Cyfle o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 17/09/2013 am 15:56
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Technoleg, Gwaith a Hyfforddiant, Yn Gymraeg

  • Cyfle

In English

Mae Cyfle yn chwilio am 'Brentis Cyfryngau Rhyngweithiol' a 'Prentis Cynorthwy-ydd Digwyddiadau a Marchnata' sy’n rhugl yn y Gymraeg i weithio gyda ni fel aelodau o’n tîm prysur…ond does dim lot o amser gen ti!

Mae angen 'Prentis Cyfryngau Rhyngweithiol' arnom ni i ddechrau dydd Llun nesa! (23ain o Fedi)

Os wyt ti’n 18-24 oed, yn siarad Cymraeg, a diddordeb yn y byd digidol ac yn berson sy’n awchu i ddysgu mwy, danfona dy CV atom i caerdydd@cyfle.co.uk mor fuan ag sy’n bosib, cyn dydd Iau yma!

‘Rydyn ni eisiau siarad gyda ti!

Rydyn ni hefyd yn chwilio am 'Brentis Cynorthwy-ydd Digwyddiadau a Marchnata'.

I weld mwy o fanylion, ac i geisio am y swydd yma clicia yma i fynd i wefan Gyrfa Cymru.

Mae’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau i’r swydd yma ddydd Llun ‘nesa, 23ain o Fedi.

Bydd y Brentisiaeth yn dechrau mor fuan ag sy’n bosib wedi i ti gael cynnig y swydd.

Cynhelir cyfweliadau ar y 24ain a’r 25ain o Fedi.

Sefydliadau Â» Cyfle - A Creative, Digital and Media Training Company // Cwmni Hyfforddiant Creadigol, Digidol a Chyfrynga

Gwybodaeth Â» Cyflogaeth a Hyfforddiant Â» Prentisiaethau a hyfforddiant

Erthyglau Â» Categorïau Â» Gwaith a Hyfforddiant

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50