Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Adolygiad: The Great Gatsby

Postiwyd gan Weeping Tudor o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 13/06/2013 am 12:49
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Ysgrifennu Creadigol, Ffasiwn, Hanes, Ffilmiau, Cerddoriaeth

  • gatsby
  • gatsby2

English version // Yn Saesneg

The Great Gatsby
Cyfarwyddwr: Baz Luhrmann
Gyda: Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton
12A, 143mins

Gyda'r holl ffwdan dros Hitchcock eleni bellach wedi distewi (dwi heb orffen gydag ef eto), mae sinema yn troi unwaith eto tuag at uchafbwynt y nofel Americanaidd – The Great Gatsby gan F.Scott Fitzgerald.

Mae llawer o sôn wedi bod am y fersiwn newydd hwn gan y cyfarwyddwr Awstraliad Baz Luhrmann, yn enwedig gan ei fod mewn 3D. Roedd ei weld mewn 2D yn gwneud i mi ddifaru nad oeddwn i wedi'i weld yn 3D, ond mae'r ffilm efo sglein a disgleirdeb iddo yn annhebyg i unrhyw ffilm arall erioed.

Fe wnaeth y ffilm yn well yn America nag y disgwylir, ond dim ond traean o'r cyfanswm llawn oedd yr elw o'r gwerthiant 3D. Roedd hyn gan fod mwy o ferched yn mynd i'w weld nag dynion. Maen nhw'n gwybod bod 3D yn gimig. Wedi'r cwbl, o'r ffilmiau i gyd gellir ei greu mewn 3D, fydda ti'n disgwyl i Gatsby fod yn un ohonynt?

Ar ôl gweld y fersiwn bale ychydig wythnosau yn ôl, mae gen i gywilydd dweud nad wyf erioed wedi darllen y llyfr. Mae'r mwyafrif o blant sydd yn gorfod ei astudio yn yr ysgol yn ei gasáu. Dylai ei ddarllen yn hwyrach mewn bywyd, yn dy 20iau a 30au. Roeddwn wedi gobeithio ei ddarllen o leiaf cyn gweld y ffilm. Lawr lwythais yr e-lyfr am ddim. Gan ei fod yn llyfr eithaf tenau, gallwn ei ddarllen mewn ychydig ddyddiau. Mae ei faint yn ei wneud yn fwy o nofel fer, ond dwi yma i drafod y ffilm. Mae astudio un o'i straeon byr yn y brifysgol wedi gwneud i mi sylweddoli bod Fitzgerald yn awdur mor swynol a huawdl.

Ond mae gen i deimladau cymysg am y ffilm yma. Ond efallai mai dyma'r ffilm sydd yn cadw'n wir i'r llyfr mwyaf. Mae fersiwn ffilm gafodd ei greu yn y 20au wedi'i golli i hanes, gyda fersiynau eraill wedi'u creu yn y 40au a'r 70au, yr un olaf ydy'r un enwocaf gyda Robert Redford a Mia Farrow. Mae'r fersiwn yma yn dangos yr oes fel nad yw'r un ffilm arall wedi. Mae cefndiroedd gwych a mise-en-scène y ffilm yma yn ddigon i wneud i unrhyw un fod eisiau teithio yn ôl i'r cyfnod. Os ydy'r ffilm yma wedi gwneud unrhyw beth, mae wedi diwygio steil a chwaeth y Dauddegau Gwyllt i ffasiwn gyfoes. Dwi'n meddwl fod hyn yn rhagorol ac yn hen bryd iddo ddigwydd!

Nid all trafod y ffilm heb siarad am waith mwyaf enwog Baz hyd yn hyn, Moulin Rouge. Ti'n sicr o un ai caru neu gasáu'r ffilm yma ac mae Gatsby yn teimlo fel dilyniant o fath (mae yna cymaint o debygrwydd). Dydy mam dal ddim wedi llwyddo eistedd trwy'r ffilm gyfan, efo diystyrwch llwyr am faint o stŵr a steil sydd ynddo. Felly roeddwn i'n mentro yn mynd a hi gyda fi i weld Gatsby. Fe wnaeth hi'r peth arferol o roi ei bysedd yn ei chlustiau am y rhannau swnllyd a manig, fel bod hi ar leoliad bom. Mae ei ffilmiau yn llawn o'r golygfeydd dwl ac ifancaidd truenus yna, rhai sydd yn gallu bod yn embaras i'r gwyliwr.

Mae'r golygfeydd parti yn defnyddio llawer o gerddoriaeth fodern. Roeddwn i'n ansicr o hyn, gan fod i'n caru jazz a cherddoriaeth yr oes. Roedd y cymryd o ganeuon i Moulin Rouge yn gweithio oherwydd cawsant eu newid i flas Baz. Nid oes cywilydd mewn defnyddio The Beatles, Elton John, Madonna neu hyd yn oed Nirvana. Ar gyfer Gatsby mae caneuon wedi cael eu hysgrifennu a rhai hen wedi cael eu hail-wneud gan bobl fel Jay-Z, Beyoncé, will.i.am, Fergie ac Emeli Sandé.

Y cân gorau i mi oedd un gan cyd-Awstraliad Gotye, yn enwog am ei lwyddiant firaol Somebody That I Used To Know. Mae ei gân Hearts A Mess yn cael ei chwarae ar gychwyn y glodrestr cloi. Er bod y mwyafrif yn cerdded allan yn ystod y glodrestr, dyma un o'm ffefrynnau a dwi bob tro'n aros am y glodrestr cloi beth bynnag. Mae'r sain jazz a melancolaidd sydd yn agor ac yn cloi'r ffilm yn uchafbwynt. Ceisiais ddod o hyd iddo wedyn yn y trac sain ond heb lwc.

O flaen llaw mae pobl yn ymddangos yn flinedig gyda thriniaeth Baz o'r llyfr. Mae Mark Kermode wedi dweud ei fod yn teimlo bod 'y llyfr yn cael ei weiddi ato'. Byddwn i wedi bod wrth fy modd yn gwybod beth roedd Robert Ebert yn ei feddwl (bu farw tua mis yn ôl). Fel un o feirniaid ffilm fwyaf enwog America, fo oedd yr un oedd yn dweud ia neu na i ba ffilmiau i'w gweld.

Mae'r stori yn amlwg yn ymdrin â Jay Gatsby sydd yn cael ei chwarae gan Leonardo DiCaprio (mae ei ddyfodiad afradlon yn cael ei gyhoeddi gan Rhapsody In Blue gan Gershwin, oedd yn gorfod cael ei chwarae yn y ffilm yn rhywle). Mae pawb yn heidio i'w plasty enfawr i bartïon gwych, ond nid oes neb yn gwybod pwy ydyw o ddifrif. Mae ei cyn cariad, Daisey Buchanan (Carey Mulligan) yn ail-ymddangos i dewychu'r plot ac yn sbarduno Gatsby yn ei adfer eang o'r gorffennol. Un o'i linellau mwyaf enwog o'r llyfr "Newid y gorffennol? Wrth gwrs fedri di newid y gorffennol!"

Roedd yr actio yn cynnwys yr action gorau dwi wedi'i weld eleni. Gallwn dim ond gobeithio bod DiCaprio yn ennill Oscar am ei ran hynaws a gormesol. Cymeriad Mulligan yn bendant ydy'r un sydd yn gwahanu pobl fwyaf am ei gweithrediadau. Fe wnaeth hi'r rhan fynd ymhell ac efallai hyd yn oed cyffroi cydymdeimlad ynof. Roedd Toby Maguire yn chwarae Nick Carraway gyda didwylledd a gostyngeiddrwydd argyhoeddiadol. Joel Edgerton fel Tom Buchanan, gŵr Daisey, ydy'r cnaf o fath ac roedd yn swnio'n union fel Nathan Lane mewn rhan ddifrifol iawn.

Mae'r ffilm yma yn symiant gwych o'r oes efo'i drachwant, dirywiaeth a'i gwŷd. Bydda'r degawd dirwasgiad ar ôl Gatsby wedi bod yn brawf realiti, a dyma pam bod y ffilm wedi cael ei greu nawr o fewn argyfwng economaidd ein hunain. Er ei ddiffygion, dyma yw ffilm y flwyddyn ac mae'n rhaid mynd i'w weld. Mae dyfyniad gan Shakespeare yn dod i'r meddwl:

"All that glitters is not gold…"

Gradd: 7/10

Mae The Great Gatsby ymlaen yng Nghanolfan Chapter tan 20fed Mehefin ac ymlaen ymhobman ar hyn o bryd.

Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Mehefin 2013

Erthyglau – Categorïau – Ffilmiau

Erthyglau Perthnasol: Review: Northen Ballet – The Great Gatsby @ New Theatre

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50