Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Adolygiad: Tales Of Hearts R

Postiwyd gan Snoo o Casnewydd - Cyhoeddwyd ar 11/11/2014 am 10:48
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Diwylliant, Technoleg

  • Clawr y gêm Tales Of Hearts R

English version // Yn Saesneg

Tales Of Hearts R

Ar gael ar: PS Vita

Namco Bandai, RRP ‘24.99, PEGI 12

Mae Tales Of Hearts R yn JRPG a gr‘wyd yn wreiddiol ar gyfer y Nintendo DS yn Siapan ond mae wedi cael ei ail-greu (a dyna‘r ‘R‘ yn y teitl) ar gyfer Playstation Vita yn fyd-eang.

Mae‘r stori yn dilyn hynt a helynt Kor Meteor, bachgen sy‘n cael ei hyfforddi gan ei dad-cu i ddefnyddio arf a gaiff ei bweru gan gryfder ei galon a'i emosiynau, o'r enw a Soma. Mae‘n cwrdd ‘r siblingiaid rhyfedd o‘r enw Kohaku a Hisui Hearts.

Ymosodir ar Kohaku gan ddewines o‘r enw Incarose, a chaiff spiria Kohaku, hanfod ei hemosiynau, ei ddifrodi. . Mae hyn yn gwneud i‘w spiria hollti a chwalu dros y byd, a‘i gadael yn wagle heb emosiynau.

Mae Kor yn gweithio gyda Hisui a Kohaku i ganfod y darnau o spiria Kohaku ac adfer ei hemosiynau fesul un.

Mae‘r g‘m yn cynnwys cymysgedd o anime a golygfeydd sydd wedi‘u creu ‘ chyfrifiadur yn achos cymeriadau‘r g‘m sydd wedi‘u modelu ‘ 3D. Mae hyn oherwydd mae dau fersiwn o'r fersiwn DS Siapane‘g gwreiddiol, Fersiwn Anime a Fersiwn CG Movie.. Yn y fersiwn Vita, defnyddir y ddau fath o olygfa, yn dibynnu ar y cyd-destun.

Defnyddir y golygfeydd CG ar gyfer golygfeydd cyffredinol, megis sgyrsiau sylfaenol, a defnyddir y golygfeydd anime yn achos golygfeydd manylach. Yr unig broblem ‘ hyn yw‘r ffaith y gellir gweld fod crewyr y gemau wedi torri ychydig o gorneli trwy gymryd rhai golygfeydd anime yn syth o‘r DS heb eu haddasu i gyd-fynd ‘ sgrin letach Vita, sef un o nodweddion gorau Vita. Roedd rhai golygfeydd wedi‘u tocio ar hap yn difetha‘r profiad braidd i mi.

Fodd bynnag, mae‘r gwaith celf golau a lliwgar yn gwneud iawn am hyn. Mae gan yr holl gemau Tales arddull celf nodedig iawn, sy‘n sicrhau fod llawer o oleuni mewn stori sy‘n dywyll ar y cyfan. Mae'r manylion bychan a ychwanegir at fodelau'r cymeriadau yn sicrhau fod gan bob cymeriad ragor o bersonoliaeth, ac mae'r golygfeydd anime yn ychwanegu rhagor o fanylder at hynny.

Mae‘r cymeriadau wedi cael eu hysgrifennu‘n dda, ac mae ychydig o gymhelliant realistig am yr hyn maent yn ceisio'i wneud. Mewn rhai rhannau, teimlir eu bod yn gorfodi elfen c?l y cymeriadau, ac weithiau maent yn ymddangos yn rhy ddramatig, ond rwy‘n hoffi‘r cymeriadau ar y cyfan. Mae‘n neilltuol o ddiddorol gweld Kohaku wrth iddi adfer pob emosiwn yn araf. Ar ddechrau‘r g‘m, caredigrwydd ac ofn yw ei hunig emosiynau, a byddai hyn fel arfer yn ei gwneud yn gymeriad syml iawn, ond mae'n cynorthwyo i ddangos dyfnder pob emosiwn, ac mae'n ddiddorol gweld sut mae'n datblygu ei hemosiynau.

Mae‘r ymladd yn y g‘m yn rhy gymhleth i ddechrau. Dangosir llawer iawn o diwtorialau i‘r chwaraewr ar yr un pryd, ac mae'n anodd iawn cofio pob dull a phob strategaeth.

Pan ychwanegir rhagor o aelodau'r g‘m, ychydig iawn o bethau ychwanegol sydd angen eu dysgu, felly mae'r tiwtorialau‘n dod yn haws wrth i'r g‘m symud yn ei blaen, ond mae'n gymhleth iawn i ddechrau.

Fodd bynnag, mae‘r system dilyniant yn wych. Bydd chwaraewyr yn ennill gradd am bob brwydr yn dibynnu ar yr amser a gymerwyd i drechu'r gelynion a nifer y gelynion, ac weithiau ceir heriau ychwanegol megis cyfyngu ar faint y difrod a ddioddefir. Mae hyn oll yn effeithio ar gyfanswm y pwyntiau profiad a gaiff y chwaraewr i effeithio ar ei ystadegau ac uwchraddio ei soma. Mae uwchraddio gwahanol agweddau o‘r soma yn cynnig galluoedd gwahanol, a all gydategu‘r naill a‘r llall. Fedri di gael soma cytbwys iawn neu un sy'n canolbwyntio ar fygwth neu swyngyfareddion ayyb.

Caiff un o‘r moddau brwydro ei gychwyn trwy Ddolen Spiria, lle mae Kor ac aelodau ei gr?p yn mynd i mewn i ddrysfa wedi‘i wneud o Spiria unigolyn, o‘r enw Spiria Nexus. Mae hyn yn cynnwys brwydrau hap fel y rhai yn yr amgylcheddau eraill, ond dyma ble ceir y rhan fwyaf o'r brwydrau ‘'r prif elynion. Mae‘r drysfeydd yn llinellog iawn ac nid ydynt yn rhy heriol, ond maent yn cynnwys nifer o eitemau defnyddiol iawn.

Roedd Tales Of Hearts R yn cynnwys llawer o nodweddion difyr megis coginio i wneud eitemau newydd. Caiff hyn ei gynyddu‘n raddol trwy gydol y g‘m i ganiat‘u i eitemau lefel uwch gael eu creu, a chaiff ei effeithio hefyd gan hoffter neu ddiffyg hoffter y cymeriad sy‘n coginio o‘r blas.  Po fwyaf y bydd y cymeriad yn hoffi blas yr eitem, mwyaf effeithiol fydd yr eitem! Mae nifer o heriau ymylol gwych hefyd, sy‘n ychwanegu llawer iawn o amser crwydro i‘r g‘m. Mae TOHR hefyd yn cynnig golygfeydd y gellir eu hosgoi, ac efallai nad yw hynny'n swnio fel nodwedd bwysig, ond mae'n elfen sy'n gwneud y g‘m yn llawer gwell oherwydd nid oes dim byd gwaeth na cholli dro ar ‘l tro i un o‘r prif elynion wedi golygfa hir iawn.

Mae‘r gerddoriaeth a ddefnyddir yn ystod y g‘m yn hyfryd iawn. Fel pob g‘m yng nghyfres Tales, mae‘r gerddoriaeth cefndir yn gweddu i bob amgylchedd yn berffaith, ac mae‘n effeithio'n sylweddol ar hwyliau‘r chwaraewr. Hon hefyd yw'r g‘m JRPG gyntaf rwyf wedi‘i chwarae lle mae lleisiau‘r cymeriadau yn siarad Siapane‘g yn y fersiwn orllewinol, ac mae isdeitlau Saesneg, ac rwy'n hoff iawn o hynny. Rwyf wedi gwylio anime lle mae‘r lleisiau Siapane‘g gwreiddiol yn anwadal iawn, felly byddaf bob amser braidd yn wyliadwrus o hynny, ond mae gan TOHR nifer o actorion llais da iawn, ac maent yn dal i wneud i mi hoffi'r cymeriadau.

Ar y cyfan, mae Tales Of Hearts R yn JRPG da ‘ system brwydro wych, sain ragorol ac effeithiau gweledol syfrdanol. Yn wir, unig ddiffyg y g‘m yw‘r golygfeydd ar hap o fersiwn DS y g‘m. Pe bai crewyr y g‘m wedi neilltuo ychydig o amser i ail-greu‘r golygfeydd hynny, byddai'r g‘m bron yn berffaith.

A hoffet ti ennill crys-T Sprout? Llenwa Arolwg Bodlonrwydd Sprout!

Digwyddiadau ‘ Tachwedd 2014: Cyfarfod Gr?p Golygyddol Sprout

Digwyddiadau ‘ Tachwedd 2014: Cyfarfod Sprout & About

Gwybodaeth ‘ Pethau i‘w gwneud ‘ Diddordebau ‘ Chwarae Gemau Cyfrifiadur

Erthyglau ‘ Hidlo Erthyglau ‘ Adolygiadau o Gemau

Erthyglau ‘ Categor‘au ‘ Technoleg

Ar y We ‘ Gwybodaeth am Ddiogelwch

**Cyflwyna dy waith i gael ei gyhoeddi yma**
 

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50