Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Adolygiad o Sengl: Massive Horse — She Only Comes Out At Night

Postiwyd gan Snoo o Casnewydd - Cyhoeddwyd ar 19/01/2013 am 11:52
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Comedi, Cerddoriaeth

  • massive horse

English version // Yn Saesneg

Mae’r sengl newydd gan Massive Horse, She Only Comes Out At Night, yn gân hynod o ddifyr.

Mae’r byrdynau yn fachog dros ben, ac mae’r gytgan yn anodd iawn ei anghofio, ond ni wnewch gwyno am hynny!

Mae Massive Horse yn adrodd hanes doniol a gwallgof yn y gân, sy’n gwneud pethau'n lletchwith pan fyddwch yn gwrando ar y trac â chlustffonau ac yn chwerthin ar hap bob ychydig eiliadau.

Mae’r gân yn adrodd hanes Rick, sy’n cychwyn canlyn fampir, ac mae’n rhaid i’w ffrind Canz ei achub cyn iddo yntau gael ei droi yn fampir hefyd. Mae’r gân yn ymdriniaeth lon o’r syniad gwreiddiol o fampirau. Mae'r gân yn bychanu Twilight, ac yn trafod llosgi yn yr haul, yfed gwaed a gweddau difrifol.

Mae’n fwy o barodi o Draciwla na rhamant Twilight. Mae merch yn fampir a gorfod achub y bachgen yn wahanol iawn! Dehongliad newydd gwych o'r genre.

Mae sengl newydd Massive Horse yn ddoniol iawn ac yn egnïol! Mae’r byrdynau gitâr yn wych ac mae ychydig o gerddoriaeth electronig yn y cefndir i sicrhau effeithiau anhygoel. Trac difyr iawn ond ni ddylech wrando arno ar y bws os nad ydych yn dymuno i bobl syllu arnoch yn chwerthin ar hap.

Gwybodaeth >> Cerddoriaeth a Hamdden >> Celfyddydau Perfformio >> Cerddoriaeth

Newyddion >> Categorïau >> Comedi

Newyddion >> Categorïau >> Cerddoriaeth

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50