Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Adolygiad: Nintendo 3DS

Postiwyd gan MarshMallo o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 08/02/2012 am 12:01
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Technoleg

  • 3ds
  • charge
  • 3ds
  • AR

English version

Helo, dwi'n gwneud adolygiad o'r Nintendo 3DS, gefais i gynharach yn y mis (llun 1).

Ers i mi ei gael am ennill NadoCLIC roedd ond yn addas i mi ysgrifennu adolygiad amdano, er bodCanllaw Dyfais wedi cael ei gyhoeddi yn barod. Bydd yr adolygiad yma yn canolbwyntio mwy ar fy mhrofiad i gyda'r ddyfais a'i nodweddion.

Roedd fy ngwobr yn cynnwys y 3DS, gwefr a chrud gwefru (llun2), mae'r wefr yn cysylltu iddo. Daeth hefyd gyda'r gm Super Mario 3D Land, a hefyd y Cardiau AR byddaf yn sn amdanynt wedyn.

Efallai dy fod di'n meddwl, "Hei, pam bod crud?" Yr ateb ydy fod y 3DS efo diffyg amser p?er amlwg heb wefru o gymharu 'i hynafiaid. Mae fersiynau cynt wedi mynd i fyny i 17 awr heb stopio. Mae'r 3DS, gyda 3D a disgleirdeb llawn, yn parhau am 3 awr yn unig. Heb 3D ac ar y gosodiad disgleirdeb isaf a'r modd arbed p?er ymlaen, gall y ddyfais barhau am tua 5 awr, er os wyt ti'n edrych o gwmpas y rhyngrwyd mae pobl wedi dweud eu bod wedi cael cyfnod hirach. Dwi bob tro'n cadw fy 3DS ar y gosodiad disgleirdeb isaf a'r modd arbed p?er achos dwi'n gallu gweld yn iawn. Er bod y 3DS efo gosodiad disgleirdeb ychwanegol i'r DS Lite, dydy'r amrywiaeth ddim mor eang. Mae'r un isaf yn ddigon disglair, ac mae'n hawdd dod i arfer gydag ef. Un peth byddaf yn cadw ymlaen am mor hir phosib ydy'r 3D.

Dyma'r rhan ti wedi bod yn disgwyl amdano: y darn gwyddoniaeth. Mae sgrin top y 3DS efo technoleg rhwystr paralacs, sydd yn golygu fod yr agennau bach anweledig yn y sgrin yn arwain bariau o'r sgrin i un llygad, a rhai eraill i'r llygaid arall (llun 3). Mae'r ddwy ddelwedd yma yn gweld dau fersiwn ychydig yn wahanol o'r un llun, sydd yn creu'r ffug ddelwedd o 3D.  Os wyt ti'n cau un llygad yn ei dro, byddet yn gweld pethau yn symud. Ceisia ef gyda dy law. Cadwa ef allan, i greu ychydig o ddyfnder gyda'r cefndir. Cau'r llygaid de, bydd popeth yn symud i'r chwith, cau dy lygaid chwith, bydd popeth yn symud i'r dde. Yr agennau bach sydd yn beth sydd yn gadael i 3D y 3Ds gael ei altro gyda'r llithrydd dyfnder. Mae'n amlwg yn cylchdroi'r agennau fel bod y delweddau yn hyd yn oed mwy gwahanol wrth newid y dyfnder.

A nawr am daith fer o gwmpas y 3DS! Ar flaen y 3DS mae slot clustffonau, golau i ddynodi'r p?er ac un yn dynodi gwefru. O'r dde gall weld y llithrydd dyfnder 3D tu mewn a'r switsh wi-fi. Ar y cefn mae'r botymau ysgwydd (L a R), y slot gwefru, darnau metel i'r crud, slot y cerdyn gm, yr ysgrifbin a'r peth sydd yn canfod SpotPass a StreetPass. Ar y chwith mae'r botwm sain a'r slot cerdyn SD, gyda cherdyn SD 2 GB ynddo yn barod.

Wrth agor y 3DS, mae yna sgrin top 3D sgrin lydan newydd, gyda llithrydd dyfnder ar y dde, sydd yn gadael i ti toglo gyda faint o 3D ti'n cael. Mae pad cylch newydd uwchben y pad saeth +, sydd yn gweithio fel ffon analog. Mae'r botymau x/y/a/b a'r botwm p?er ar y dde. Mae'r botymau 'cychwyn' a 'dewis nawr o dan y sgrin cyffwrdd gwaelod gyda botwm 'cartref' newydd rhyngddynt. Dyma'r DS cyntaf i gefnogi 'meddalwedd ohiriedig', sydd yn gadael i ti gau meddalwedd (yn debyg i raglenni neu'r bocsys yna ar y ddewislen Wii), ac agor un o'r pethau sylfaenol ar frig y ddewislen gartref.

Ar frig y ddewislen gartref mae'r gosodiadau disgleirdeb, 1-5. Nesaf mae'r botymau eicon mwy/llai sydd yn gadael i ti doglo gyda maint yr eiconau meddalwedd. Mae nodiadau'r gm yn gadael i ti oedi'r gm ac ysgrifennu gemau amdano, yn amlwg, ac mae'r rhestr ffrindiau yn cadw trac ohonynt ac yn gadael i ti rannu gemau gyda dy ffrindiau. Mae hysbysiadau yn gadael i ti dracio pethau newydd sydd i ddod i'r 3DS yn gyffredinol ac am un ti yn benodol. Yn olaf mae'r porwr rhyngrwyd, sydd er dy hwylustod di i ddweud y gwir. Mae yno i wirio rhywbeth yn sydyn cyn dychwelyd i dy dasg. Ni fyddwn yn ei ddefnyddio i ddiweddaru fy mhroffiliau rhwydweithio cymdeithasol, na edrych ar e-bost neu unrhyw beth tebyg. Mae'n well gen i fy Kindle fel porwr dal yn y llaw, gan nad oes porwr da iawn ar fy ffn symudol chwaith.

Dwi wedi gosod allan y Ddewislen yn bendant, fel bod y pethau sydd yn cael ei defnyddio fwyaf a'r pethau fwyaf pwysig yn dod gyntaf, a'r pethau llai pwysig i lawr yn is. Fy newis i ydy cael dwy res, yr un ar y brig yn llawn o gemau a meddalwedd wedi'i lawr lwytho yn ogystal 'r Crwr Mii a'r Plaza Mii, ac mae'r rhes gwaelod ar gyfer offer fel y camera, sain, eSiop, ayb.

Efallai byddaf yn adolygu'r gm, Super Mario 3D Land, mewn adolygiad arall pan fyddaf yn gorffen y gm. Dwi ar y castell mawr ar ddiwedd Byd 8, ond edrychais ar adolygiad oedd yn dweud rhywbeth am 9 byd cudd arall. Dwi ddim yn si?r, ond fe ddywedaf wrthyt ti pan ddarganfyddaf. Os ydy rhywun arall yn gwybod, yna gad sylwad isod.

Mae'r Cardiau AR yn dda iawn (llun 4). Rho gerdyn i lawr ar wyneb fflat mewn lle wedi'i oleuo'n dda, pwyntia'r 3DS arno, tra ar y meddalwedd AR, a bydd y sgrin top yn dangos i ti beth sydd ar y camera. Ar l ychydig o galibreiddio, mae bocs yn ymddangos allan o'r cerdyn! Ti'n gallu chwarae chwe pheth, i mi ddeall. Mae gm saethu, lle ti'n saethu saeth tuag at darged penodol, a gm fel pwl/golff lle ti'n defnyddio ciw pwl i brocio pl i'r lleoliad, i gyd ar dy ffwrdd coffi! Hefyd, mae pum cerdyn cymeriad yn ogystal 'r cerdyn '?' sydd yn gadael i ti chwarae'r gemau. Gall ddefnyddio'r rhain i dynnu lluniau creadigol gyda Mario, Kirby, Link a mwy! Mae bocs arall yn gadael i ti gymryd lluniau gyda Mii's ti wedi'i greu,  nodwedd Wii sydd wedi dod i'r 3DS. Mae dau arall wedi'i guddio nes bydd y lleill wedi'u cwblhau.

Mae FaceRaiders yn gimig da iawn. Gall dynnu lluniau ohonot ti a dy ffrindiau/teulu a saethu nhw wrth iddynt ddod atat ti. Symuda o gwmpas i ddal nhw cyn curo'r meistr! Mae'r holl lefelau'r un peth, gyda thwist bach ym mhob un. Gall newid golwg ar wyneb dy ffrindiau os ti wedi alinio eu llygaid a'u ceg yn iawn. Gall wneud iddynt chwerthin, gwenu, a hyd yn oed pwffian eu bochau allan. Mae'n wych i anifeiliaid anwes hefyd!

Mae'r Crwr Mii yn debyg iawn i'r un Wii, ond mae'r un yma efo opsiwn lluniau, lle gallet ti dynnu llun ohonot ti dy hun, a'i gydweddu gyda Mii. Dyw hyn ddim yn gweithio bob tro ac fel arfer mae'n gwneud pawb yn llawer llai deniadol! Mae Mii's hefyd efo estyniad: Plaza'r Mii lle mae'n bosib cyfnewid Mii's a chwarae gemau gyda'r data ti wedi'i dderbyn drwy StreetPass.

Mae'r camera yn 3D, ac mae cwpl o bethau sydd yn gadael i ti chwarae o gwmpas gyda hynny, ond dyna ni. I gael canlyniadau gwych, mae'n rhaid i ti gyflenwi nhw dy hun drwy sicrhau fod gen ti rywbeth da i dynnu llun ohono. Yn ddelfrydol rhywbeth tu allan, tirlun, gyda llawer o ddyfnder a phethau rhyngddo. Roedd hyn yn wir helpu i gymryd mantais o'r meddalwedd. Mae llawer o awgrymiadau gyda chymorth bwji siaradus, sydd yn dangos mwy o nodwedda i ti, a sut i gyfuno rhai i wneud effaith gwych.

Dwi hefyd yn mwynhau meddalwedd sain y 3DS. Doedd gen i erioed DSi nac DSi XL felly mae hwn yn beth newydd i mi. Mae hwn yr un peth, mae'n debyg nad yw Nintendo wedi darganfod dim oedd angen ei newid. Teitl bach meddalwedd arall ydy'r DS Download. Mae DS Download yn parhau drwy'r 3DS, ac yn gadael i ti gysylltu gyda 3DS a DS/DSi/DSi XL yr un peth.

Mae Nintendo Letter Box yn cymryd lle PictoChat sydd yn siom. Mae'r nodwedd newydd yn lawr lwythiad am ddim o'r eSiop, ac yn gadael i ti yrru "llythyrau" pedwar ffrm i dy ffrindiau trwy SpotPass (dros y rhyngrwyd) a StreetPass (os ydynt yn agos). Dwi wedi mwynhau PictoChat, ac mae llawer o fy ffrindiau yn berchen ar DSi, felly ni fyddaf yn gallu siarad gyda nhw os nad fyddaf yn llusgo fy hen DS Lite gyda fi, ond mae hynny yn drafferth fawr i rywbeth mor fach. Bob tro ti'n gyrru llythyr, ti'n cael nodwedd newydd, fel ychwanegu llun, mwy o 3D a fframiau ac ati.

Mae'r eSiop Nintendo yn gadael i ti brynu a lawr lwytho  pethau fel mae DSiWare a'r siop Wii. Dwi wrth fy modd gyda hyn, gan ei fod yn gadael i ti brynu gemau sydd ddim gwerth talu £30, ond yn dal yn ddigon da i chwarae a thalu. Dwi hefyd wrth fy modd efo'r gemau arddangos, sydd yn rhoi blas am ddim i ti o'r gm os wyt ti'n penderfynu prynu’r gm neu beidio.

Mae'r Cofnodydd Gweithgaredd yn cadw cofnod o dy gynnydd ar bethau yn gyffredinol a pa mor hir ti'n chwarae gemau penodol. Mae graff yn dangos i ti sawl cam ti wedi cymryd gyda'r pedometer mae'r ddyfais yn ei gynnwys.

Hoffwn ddweud fod camera parod ar gael o'r  sgrin gartref drwy bwyso L/R, ac yn gallu sganio Codau QR. Nid yw hwn yn beth meddalwedd llawn a ddim yn cynnwys popeth sydd gan y camera, ond nid oes sganiwr cod QR ar y camera llawn.

Diolch am ddarllen fy adolygiad, a hoffwn i ti bostio barn dy hun. Beth wyt ti'n hoffi am y 3DS, a pam wyt ti'n meddwl gall ddod o hyd iddo'n rhatach na'r DSi XL mewn rhai llefydd? Hwyl!

Newyddion – Technoleg

Enillydd NadoCLIC
Adolygiad: Mario Kart 7
Canllaw Dyfais: Nintendo 3DS
Cod QR: Beth Yw E?
Adolygiad: New Super Mario Bros

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50