Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Adolygiad: Monster High: Skultimate Roller Maze (3DS)

Postiwyd gan MarshMallo o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 08/04/2013 am 14:30
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Technoleg, Yn Gymraeg

  • img

English Version

Yn cyfarfod Grŵp Golygyddol y Sprout diwethaf, gwirfoddolais i adolygu Monster High: Skultimate Roller Maze.

Mae'r gêm yma wrth gwrs, wedi seilio'n rhydd ar y rhaglen deledu 'Monster High'. Mae'r cymeriadau i gyd allan o'r sioe ac mae gan bob un ohonynt allu arbennig y gallwch actifadu trwy gasglu ceiniogau mewn rasys. Mae yna tri math o gymeriad, ysgafn, canolig a chryf. Mae cymeriadau ysgafn ychydig yn gyflymach na'r gweddill, maen nhw'n haws i gad-drefnu ac yn dda i droi cornelu cyflym. Mae cymeriadau cryf ychydig yn arafach na'r gweddill, ond maent yn llawer cyflymach pan ydynt yn mynd i fyny'r bryn neu os ydych yn llithro i ffwrdd o'r trac. Mae cymeriadau canolig rhywle rhwng y ddau.

Mae'n anodd gwneud adolygiad o gêm fel hyn ac i beidio ei gymharu gyda Mario Kart, felly bydd rhaid i mi wneud hynny. Yn hytrach na chwarae fel un cymeriad, mae gennych chi tri. Mae gan bob un ohonynt fesurau egni sy'n mynd i lawr pan ydynt yn rasio felly mae'n rhaid i chi switsio cyn iddynt redeg allan o egni. Mae hyn yn golygu y gallwch chi fod yn gymeriad cryf, canolig neu'n ysgafn. Gallwch chi newid eich tîm bob tro yr ydych yn cychwyn cylchdaith newydd (sef pedwar ras)

Mae gan y gêm hon geirfa ychydig yn wahanol i beth dwi'n arfer (er enghraifft mae 'sbwci' yn meddwl 'hawdd'), ond doedd e ddim yn rhy anodd i ddod i arfer ag e. Roedd y ffordd o reoli yn ddigon hawdd i weithio allan. Mae'r botwm 'R' er mwyn cyflymu, 'A' ar gyfer system pŵer, 'B' ar gyfer system pŵer arbennig ac 'Y' i newid cymeriad. Hawdd.

Yn hytrach na'r blychau lliwgar ym Mario Kart, mae pŵer yn dod mewn ffurf arch. Y fantais o gael tri chymeriad yw y gallwch chi storio tair system pŵer ar unwaith: un i bob cymeriad. Rwy'n hoff iawn o'r adnodd hwn, er prin oeddwn i wedi anelu at y system pŵer a doedd dim syniad da fi beth wnaeth hanner nhw. Canolbwyntiais i ar drio cael ceiniogau fel y gallwn i ddefnyddio pŵer fy nghymeriad. Fel arfer penderfynais i ar gymeriadau gyda chyflymder a phŵer arbennig.

Ar y cyfan, roedd y gêm yn un da ac yn eithaf difyrrus. Mae yna tri lap mewn ras a phedwar ras mewn cylchdaith, felly cymerodd tipyn o amser i mi orffen bob un. Mae yna tair cylchdaith mewn tri gosodiad anhawster, ac mae'n ymddangos ychydig yn od i mi oherwydd ar ôl yr ail gylchdaith mewn 'hawdd', roedd rhaid i mi gwblhau'r ail gylchdaith mewn 'anodd' cyn y drydedd gylchdaith mewn 'hawdd' at gael. Efallai taw gwall ydyw.

Felly, i orffen, rwy'n meddwl taw un o'r gemau hynny ydyw a gafwyd ei gynllunio i hyrwyddo rhaglen deledu neu ffilm, a byddai'n well i chi brynu Mario Kart. Er hynny, rwy'n meddwl ei fod yn gem dda yn ei ffordd ei hun ac er bod yna gemau sy'n well, nid ydyw hynny'n dweud ei fod yn gêm wael. Mae'n gêm eithaf da, mewn gwirionedd. Yn fy marn i, os ydych yn ffan o Monster High neu gêm rasio sydd ychydig yn wahanol, beth am wneud cais arni! Pam lai?

Mae Monster High: Skultimate Roller Maze yn allan nawr ar y Nintendo 3DS, DS a'r Wii.

Digwyddiadau » April's 2013 Sprout Editorial Group Meeting

Erthyglau » Categorïau » Technoleg

Erthygl Perthnasol: Adolygiad: Nintendo 3DS

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50