Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Adolygiad: Eddie Izzard Yn Fyw

Postiwyd gan emmer o Caerdydd - Cyhoeddwyd ar 20/05/2013 am 12:25
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Comedi

  • cake

English version // Yn Saesneg

Eddie IzzardForce Majeure

Arena Motorpoint, Caerdydd

Dydd Gwener 17 Mai 2013

Mae'r syniad o ddigrifwyr yn chwarae arena yn wastad wedi teimlo'n eithaf estron i mi. Un dyn ar y llwyfan, miloedd o bobl ddisgwylgar yn y gynulleidfa, a dim ond jôcs i'w gadw ar y wyneb. Dydy'r syniad yma ddim yn poeni Eddie Izzard.

Yn disgrifio ei hun fel ''trawswisgwr gweithredol", mae'n dod i'r llwyfan yn Arena Motorpoint gyda laserau o'i gwmpas, fel James Bond – ond mewn sodlau. Gan fod hwn yn ddyddiad ychwanegol yng Nghaerdydd, mae'n cael croeso cynulleidfa gweddol fawr, ond nid wedi'i werthu allan.

Ffynhonnell gyntaf comedi Eddie? Aberth dynol. Ar ̫l ennill dilyniant am ei sarhad, mae'r dorf yn gwybod yn union beth i'w ddisgwyl gan Izzard, ac mae'n cychwyn y noson fel mae'n bwriadu iddo fynd yn ei flaen Рar hap.

Nid yn un i lynu at arsylliad dydd i ddydd, mae set Izzard mewn dull diwylliannol, gyda'r gynulleidfa yn derbyn diweddariad hanes byrfyfyr, yn ogystal â Ffrangeg Dwbl.

Mae'r hanner cyntaf yn archwilio amrywiad o bynciau, o drafferthion Duw gyda'i iPad newydd, i feddwl os oedd y Rhufeinwyr yn blymwyr ffasgaidd mewn gwirionedd, yn cael eu harwain gan Cesar 'chicken', mewn ffurf iâr go iawn.

Mae Izzard yn ramblo gydag awch, yn dechrau golygfeydd eang gydag amryw gymeriadau. Mae'r sgitiau yma yn aml yn gorffen yn ddoniol iawn gydag ef yn gofyn a yw'r ergyd (punchline) wedi cael ei gyflawni eto, ac yna'n cogio cymryd nodiadau ar y rhannau oedd ddim yn 'gweithio'. Mae'r hiwmor aflêr yma yn cael ei dderbyn yn dda iawn gan gynulleidfa gyfarwydd.

Mae teitl y sioe, Force Majeure, yn cyfieithu i 'weithred Duw' ac felly mae tipyn o amser yn cael ei roi i drafod ei sancteiddrwydd, a'i enw, rydym yn dod i ddeall, ydy Steve. Hefyd, mae sioe Izzard yn cyfeirio at ei orffennol digrifwr ar ei sefyll; mae mwy o esboniad yn cael ei ychwanegu i'w olygfa enwog o'r 'Death Star Canteen' [Nodyn Is-Olygydd: yn cynnwys iaith gref], ac roedd cwpanau Cake or Death? Ar werth ar y bwrdd nwyddau Рynghyd ̢ sialc i farcio dy ddewis.

Roedd chwerthin mwyaf (ac ebychu mwyaf) y noson yn mynd i jôc Margaret Thatcher, gyda Izzard yn cael 'stand off' yn erbyn conffeti yn disgyn i'r llwyfan yn dod yn ail. Roedd meim yn cynnwys ceffyl dressage yn uchafbwynt arall, yn ogystal â'r dybiaeth nad yw dinosoriaid na'r Frenhines yn cario newid.

Mae'r sioe yn bowndio ymlaen, gyda dychymyg Izzard yn well nag un plentyn 10 oed, ond mae ganddo gynllun. Mae'n cynyddu i ffars ddiwethaf ble mae cymeriadau gorau'r noson yn chwarae oddi ar ei gilydd am fowt o fathemateg 'Middle Earth', yn gorffen y noson gyda chwerthin troelli'r ymennydd.

Mae Eddie Izzard: Force Majeure yn dychwelyd i'r Arena Motorpoint, Caerdydd ar ddydd Mercher 29 a dydd Iau 30 Mai 2013.

Sefydliad – Cwmni Theatr Ar Y Pryd Ludus Ludius

Digwyddiadau – Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout Mai 2013

Gwybodaeth – Celfyddydau Perfformio

Erthyglau – Comedi

Erthyglau Perthnasol:

Review: Micky Flanagan @ St. David's Hall

Review: Milton Jones @ St David's Hall

DELWEDD: bfurlong trwy Compfight cc

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50