Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

101010 Yng Nghymru

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 06/10/2010 am 13:17
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Celfyddyd, Ysgrifennu Creadigol, Diwylliant, Ffasiwn, Cerddoriaeth, Chwaraeon a Hamdden

  • 101010cymraeg

English version

Beth fyddi di'n ei wneud ar 101010 yng Nghymru?

Dydy’r dyddiad yma ddim yn digwydd yn aml, felly hoffwn roi gwadd i ti farcio’r diwrnod drwy rannu llun sydd yn dogfennu dy Hydref 10 2010 yng Nghymru. Y dydd Sul hwn gyda llaw.

Ble bynnag yr wyt ti, a beth bynnag ti’n ei wneud gall fod yn syrffio ym Mhorthcawl, cerdded ar hyd y prom yn Llandudno, sownd mewn lifft yng Nghaerdydd neu siopa yng Nghaerfyrddin byddem wrth ein boddau gweld dy lun / ffotograff / dwdl / darlun / fideo.

Gwybodaeth bwysig

  • Ar agor i bawb sydd yng Nghymru ar 101010
  • Ar agor i BOB lefel o allu
  • Rhaid i ti fod yn berchen ar hawlfraint y darlun (mai ti sydd wedi ei dynnu! dim dwyn oddi ar google ;) )
  • Rhaid i’r llun/fideo/darlun fod wedi ei dynnu neu ei wneud ar ddydd Sul 10 Hydref 2010
  • Gall unrhyw lun/fideo/darlun sydd yn cael ei gyflwyno cael ei gyhoeddi ar CLIC (bydd gen ti linc yn l ac yn cael dy gredydu)
  • Cynnwys dy gategori oed a lleoliad (0-11, 11-16, 17-25)
  • Bydd y dewis terfynol yn cael ei gyhoeddi ar-lein ar CLIC a Flickr (os nad wyt ti’n hapus efo hynny, pls paid chyflwyno dim)
  • E-bostia dy ddelwedd i alex@cliconline.org.uk gyda chategori oed / lleoliad, llwytha i fyny i grŵp flickr/facebook neu cyflwyno gyda stori o’r enw 101010 drwy CLICarlein.co.uk

Mwynha!

Ymuna’r grŵp Flickr

Ymuna ni ar Facebook

DY GYMRU DI MEWN UN DYDD

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50