Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

10-16s' Dance Audition

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 06/05/2009 am 15:27
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Dawns, Cerddoriaeth, Llwyfan, Gwaith a Hyfforddiant, Yn Gymraeg

Open Audition - Pied Piper
Sunday 10 May from 1pm
Wales Millennium Centre?

Pied Piper is a bold, contemporary hip-hop interpretation of Robert Browning's poem The Pied Piper Of Hamelin, pushing street dance to its outer limits.

Male or Female
Age ten to 16-years-old only
Must look between?eight and 12-years-old as they will be portraying the Children of Hamelin
Unpaid opportunity

Register between 1pm and 1.30pm at Wales Millennium Centre information desk
Wait to be called
Dancers will be taught two routines
Those who go through to the next stage will be asked to freestyle
Please wear loose and comfortable clothing and trainers, bring water!

Must be available on the following rehearsal dates:

Sun 10?May Open Audition
Sat 23?May First Rehearsal
Sun 24?May Second Rehearsal

June
Sat 6 Third Rehearsal
Sun 7 Fourth Rehearsal
Monday 8 Fifth Rehearsal
Tue 9 Sixth Rehearsal
Thurs 11 Seventh Rehearsal
Friday 12 Performance 1 and 2
Sat 13 Performance 3
Sun 14 Performance 4

We expect a high number of auditionees so please be prepared to wait
For any further information please call Kim Walsh on 029 2063 4636, otherwise just turn up!

Clyweliad Agored - Pied Piper
Sul 10 Mai o 1pm
Canolfan Mileniwm Cymru

Dehongliad hip-hop beiddgar a chyfoes o gerdd Robert Browning ‘The Pied Piper of Hamelin’ yw’r Pied Piper, sioe sydd yn gwthio ffiniau dawns stryd i’r eithaf.

Bechgyn neu Ferched.
10-16 oed yn unig.
Rhaid i’r ymgeiswyr edrych rhwng 8 ? 12 blwydd oed.
Mae’r cyfle yma yn ddi-d?l.

Cofrestru rhwng 1pm a 1.30pm, Canolfan Mileniwm Cymru, wrth y ddesg gwybodaeth.
Arhoswch i gael eich galw.
Mae yna 2 ddawns i’w dysgu.
Bydd gofyn i’r rhai sydd yn cyrraedd y rownd nesaf i berfformio ‘Freestyle’.
Dewch a sgidiau ymarfer a gwisgwch ddillad llac a chyfforddus.

Rhaid bod ar gael i ymarfer ar y dyddiadau canlynol:

Mae disgwyl nifer fawr o bobl i glyweled, byddwch barod i aros.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ? Kim Walsh ar 02920 634636, neu dewch ar y dydd!

Mai
Sul 10 Clyweliad Agored
Sad 23 Ymarfer Cyntaf
Sul 24 Yr Ail Ymarfer

Mehefin
Sad 6 Trydydd Ymarfer
Sul 7 Pedwerydd Ymarfer
Llun 8 Pumed Ymarfer
Maw 9 Chweched Ymarfer
Iau 11 Seithfed Ymarfer
Gwe 12 Perfformiad 1 a 2
Sad 13 Perfformiad 3
Sul 14 Perfformiad 4

Part of Breakin the Bay festival www.wmc.org.uk/boybluepiedpiper

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50