Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Trosedd » Lladrad a Dwyn o SiopLladrad a Dwyn o Siop

Dwyn a Lladrad

  • Ystyr dwyn yw cymryd rhywbeth rwyt ti’n gwybod dwyt ti ddim yn berchen arno
  • Mae’n cynnwys popeth o siop ladrata a lladrata ceir i godi eitemau dydy pobl ddim yn cadw llygad arnyn nhw, fel bagiau a ffonau symudol, a’u cadw
  • Mae hi hefyd yn drosedd cadw neu werthu rhywbeth sydd wedi’i ddwyn, sef trin a thrafod nwyddau wedi’u dwyn
  • Pan fyddi di’n defnyddio grym i ddwyn, lladrad ydy hyn ac mae’n drosedd fwy difrifol na dwyn, ac fel arfer daw’r achos gerbron Llys y Goron
  • Yn achos dwyn a lladrata, mae cadw llygad allan neu fod yn rhan o grŵp sy’n troseddu ynddo’i hun yn ddigon i ti gael dy erlyn, hyd yn oed os nad ti wnaeth y dwyn ei hun

Dwyn o Siop

  • Dwyn o siop yw cymryd rhywbeth o siop heb dalu amdano
  • Mae siopau o gwmpas y DU yn colli miliynau trwy siop ladrata ac yn awr yn ddoeth i hyn
  • Mae camerâu diogelwch a swyddogion diogelwch cudd ym mhob man, ac os cei di dy ddal, bydd yna oblygiadau difrifol
  • Mae siopwyr yn dweud taw'r cyfanswm y gost o siopladrad ieuenctid yw £190,000,000 y flwyddyn
  • I rai pobl mae dwyn ​​o siopau yn debyg i gaethiwed neu anhwylder gorfodaeth

Os wyt ti'n teimlo fod rhaid i ti ddwyn ​​o siopau, cer am gymorth cyn iddi fynd allan o reolaeth a chyn bod gen ti gofnod troseddol a fydd, ymhlith pethau eraill, yn niweidio rhagolygon gwaith.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50