Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Trosedd » Fandaliaeth a GraffitiFandaliaeth a Graffiti

Trosedd malurio, distrywio neu hagru eiddo nad wyt ti'n berchen arno yw fandaliaeth.

  • Mae gweithgareddau fel torri ffenestri llochesi fysus, rhoi paent ar dai a waliau a chicio blychau post i mewn nid yn unig yn gwneud i eiddo edrych yn hyll, ond mae'n gwneud i bobl deimlo'n ddig ac i gymdogaethau edrych wedi dirywio
  • Yn anffodus, pobl ifanc sydd wedi diflasu neu'n ddig sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r troseddau yma
  • Yn ystod blynyddoedd diweddar mae pobl wedi cydnabod bod graffiti yn gelfyddyd a gallan nhw nawr dderbyn bod celfyddyd graffiti, pan mae wedi’i rheoli, yn gallu bod yn ddiddorol ac mewn rhai achosion yn gelfyddyd hyfryd
  • Erbyn hyn mae yna lawer o grwpiau o artistiaid graffiti sy’n ennill bywoliaeth o’u celfyddyd
  • Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu dy fod yn gallu rhoi graffiti ar eiddo pobl eraill, ac mae yn erbyn y gyfraith i siopwr werthu paent chwistrellu i bobl dan 16 oed. Felly os wyt ti'n hoffi celfyddyd graffiti, ymuna â grŵp neu ddod o hyd i ofod dynodedig (efallai gall somewhereto_ dy helpu i ddod o hyd i neu greu gofod graffiti i ti)

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50