Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Gwahaniaethu » HiliaethHiliaeth

Mae hiliaeth, sef math penodol o wahaniaethu, yn erbyn y gyfraith.

Gall ymosodiadau hiliol fod ar lafar neu gallan nhw fod yn gorfforol.

Mae hi hefyd yn erbyn y gyfraith i argraffu erthyglau hiliol mewn cylchgronau neu bapurau newydd.

O gofio hyn, mae’n bwysig iawn rhoi ystyriaeth i’r hyn y byddi di’n ei wneud, ac unrhyw areithiau cyhoeddus ac erthyglau byddi di'n cyhoeddi.

Weithiau bydd pethau’n cael eu dweud neu eu gwneud heb ystyried yr effaith ar bobl eraill, a gall sawl deddf fod yn berthnasol iddyn nhw.

Mae’n hanfodol bod yn ymwybodol o’r gyfraith os wyt ti'n ymwneud â rhai meysydd o fywyd cyhoeddus.

Gall fod yn hynod drallodus a brawychus os byddi di’n dioddef rhagfarn a hiliaeth.

Mae ymosodiadau ar lafar neu gorfforol o natur hiliol yn cael ei ystyried fel ymosodiad yn ôl y gyfraith droseddol.

Os wyt ti'n meddwl dy fod di'n dioddef o hiliaeth mae’n hanfodol dy fod di’n cael help a chefnogaeth yn syth.

Mae yna nifer o sefydliadau sy’n cynnig yr help yma, yn amrywio o’r Comisiwn Cydraddoldeb Hiliol i’r heddlu sydd â Llinell Boeth Digwyddiadau Hiliol ac Uned Cefnogi Lleiafrifoedd o bosib.

Related Media

Useful Links

1 CommentPostiwch sylw

tstar

tstar

Rhoddwyd sylw 59 mis yn ôl - 28th June 2011 - 09:50am

im totally against bullying i have friends who are mixed race and white and i get on with other religions i really hope we can putn a stop to it!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50