Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Dioddefwyr Trosedd » TystionTystion

Efallai dy fod wedi gweld rhywun yn troseddu neu fod gen ti wybodaeth am drosedd. Er mwyn helpu’r heddlu i lwyddo i erlyn rhai troseddwyr, mae angen i bobl gynnig eu help a rhoi tystiolaeth.

  • Efallai y bydd gofyn i ti wneud datganiad o’r hyn sydd wedi digwydd, ac efallai y bydd gofyn i ti fynd i’r llys
  • Os wyt ti dan 16 oed, mae’n rhaid i riant neu warcheidwad fod yn y llys gyda thi
  • Os wyt ti dan 14 oed ni fydd gofyn i ti roi tystiolaeth ar dy lw. Mae bod ar dy lw yn golygu bod yn rhaid i ti dyngu y byddi di’n dweud y gwir neu ddim ond yn dweud yr hyn rwyt ti’n credu sy’n wir
  • Mae bod yn dyst yn y llys yn gallu bod yn anodd ac yn drallodus os mai ti ydy dioddefwr y trosedd sydd yn cael ei erlyn, ond fe fydd yna bobl i gynorthwyo a chefnogi ti

Am fanylion defnyddiol ac addysgiadol am fod yn dyst ymwela â gwefan Victim Support.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50