Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » Dioddefwyr Trosedd » Diogelwch PersonolDiogelwch Personol

Er bod y cyfryngau’n rhoi’r argraff bod ein strydoedd yn dod yn fwyfwy treisgar, isel yw’r tebygrwydd y bydd rhywun yn ymosod arnat ti yn y trefi, y dinasoedd a chefn gwlad. Fodd bynnag, mae’n hanfodol dy fod di’n ymwybodol o’r peryglon a dy fod di’n cymryd camau rhesymol i amddiffyn dy ddiogelwch personol.

Rhagofalon yw’r canlynol y dylet ti eu hystyried:

 • Cynllunia ymlaen llaw, yn enwedig os wyt ti’n mynd allan am y noson, a dyweda wrth rywun am ble rwyt ti’n mynd a pha bryd rwyt ti’n disgwyl bod yn ôl
 • Os wyt ti’n teithio ar gludiant cyhoeddus, eistedda'n agos i bobl eraill neu'r gyrrwr
 • Archeba tacsi o gwmni ag enw da iddo, a cheisia deithio gyda ffrindiau yn hytrach nag ar ben dy hun
 • Ceisia peidio ag yfed gormod gan y bydd hyn yn achosi i ti ddod yn llai ymwybodol o unrhyw beryglon
 • Paid cyfarfod â phobl nad wyt ti’n eu hadnabod ar ben dy hun, a gwna'n siŵr dy fod yn cyfarfod â phobl mewn man cyhoeddus ble mae yna lawer o bobl o gwmpas
 • Cadwa'n wyliadwrus a chuddia dy eiddo, fel ffonau symudol, pyrsiau a waledi
 • Wrth gerdded, cadwa at lwybrau troed sydd wedi’u goleuo’n dda
 • Bydda'n wyliadwrus, a gwna'n siŵr dy fod yn edrych ac yn ymddwyn yn hyderus; mae'n llai tebygol y bydd rhywun yn ymosod ar rywun hyderus
 • Parcia'r car mewn stryd sydd wedi’i goleuo’n dda
 • Gartref, gofynna i unrhyw un sy'n galw dangos cerdyn adnabod, ac os wyt ti'n eu hamau paid gadael iddyn nhw ddod i mewn
 • Hefyd, meddylia am dy ymddygiad pan fyddi di allan; wyt ti’n gwneud unrhyw beth sy’n gwneud i rywun arall deimlo'n nerfus ac yn ofnus?

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50