Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Y Gyfraith a Hawliau » CyfranogaethCyfranogi

Mae cyfranogi yn syml yn golygu cymryd rhan, ond pan mae'n cael ei gyfeirio ato wrth ystyried ti fel person ifanc mae'n aml yn golygu:

  1. cynnwys ti mewn prosiectau
  2. gweithio gyda thi i gael dy syniadau a dy farn
  3. dy annog di i gymryd rhan mewn llunio penderfyniadau i ddylanwadu'r gwasanaethau a'r gweithgareddau a ddarperir i ti

Mae set o Safonau Cenedlaethol wedi cael ei ddatblygu yng Nghymru ar gyfer sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl ifanc neu fod y gwaith yn effeithio ar bobl ifanc ac mae'n rhoi manylion am sut y dylai cymryd rhan:

  1. fod yn ddewis i ti
  2. rhoi gwybodaeth glir i ti
  3. golygu dy fod di'n cael dy drin yn deg, yn gyfartal a gyda pharch
  4. bod yn ystyrlon i ti - fe ddylet ti gael rhywbeth allan ohono
  5. rhoi adborth i ti

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50