Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Tai » Prynu Cartref Newydd » Cymdeithasau TaiCymdeithasau Tai

Gyda phrisiau eiddo weithiau yn codi yn ddramatig, mae nifer o bobl ifanc yn ei chael yn anodd prynu cartref cyntaf.

  • Mae cymdeithasau tai yn sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw. Fe allent roi cymorth i ti ar ddod o hyd i lety fforddiadwy
  • Mae nifer o gymdeithasau tai bellach yn cynnig cynlluniau tai fforddiadwy i roi cymorth i bobl sy'n prynu eu cartref cyntaf
  • Syniad y cynlluniau hyn yw bod dy gymdeithas tai lleol yn berchen ar ran o dy dŷ. Er enghraifft, os mai dim ond 70% o'r cartref y gallet ti fforddio, mae'r gymdeithas tai'n cytuno i brynu'r 30% arall gyda thi. Wedyn, pan fyddi di'n gwerthu dy gartref, bydd y gymdeithas tai yn cymryd 30% o'r swm y cei di drwy ei werthu
  • Mae cynlluniau tai fforddiadwy'n ffordd dda o gael cymorth i brynu mewn ardaloedd na fyddi di'n gallu fforddio prynu ynddynt fel arall

I ddarganfod pa fathau o gynlluniau tai fforddiadwy sydd ar gael yn dy ardal leol, rhaid i ti gysylltu â'r cymdeithasau'n uniongyrchol.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50