Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » TaiTai

Mae cartref fforddiadwy a diogel yn un o’r gofynion mwyaf sylfaenol mewn bywyd.

Pa un ai a wyt yn rhentu tŷ neu’n prynu dy gartref dy hun, mae symud allan yn gam mawr, ac mae’n syniad da bod yn barod a chanfod cymaint ag y bo modd am dai.

Mae’r adran hon yn cynnig cymorth a chyngor os wyt yn ystyried gadael cartref, rhentu neu brynu tŷ, ac mae’n cynnwys gwybodaeth am fyw yn a gofalu am dy gartref newydd.

Mae'r tudalennau hyn hefyd yn ystyried rhai o brif achosion digartrefedd, sut elli atal hynny rhag digwydd a sut i gael cymorth os gwnei golli dy lety.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50