Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Tai » DigartrefeddDigartrefedd

Mae digartrefedd yn golygu bod heb gartref rheolaidd, diogel, y galli deimlo’n ddiogel a chysurus ynddo. Gall olygu bod hed do dros dy ben a gorfod cysgu ar y stryd.

Gallu hefyd olygu nad oes gennyt unrhyw le i fynd iddo a dy fod yn aros gyda ffrindiau neu mewn llety dros dro megis gwesty gwely a brecwast. Felly, efallai bydd gen ti do dros dy ben ond byddi yn dal i fod yn ddigartref. Gelwir pobl sy’n wynebu’r amgylchiadau hun yn ‘bobl ddigartref gudd’.

Bydd pobl yn dod yn ddigartref oherwydd sawl rheswm. Gall ddigwydd oherwydd ffrae â dy deulu, methu aros yn dy dŷ yn sgil methu fforddio hynny, wedi gadael cartref oherwydd camdrin neu drais yn y cartref neu gael dy droi allan.

Beth bynnag yw’r rheswm, mae’n bwysig sylweddoli nad oes angen teimlo cywilydd yn sgil bod heb le parhaol i fyw ynddo, ac mae cymorth ar gael.

Gall nifer o sefydliadau dy gynorthwyo yn rhad ac am ddim ac yn gyfrinachol i sicrhau y bydd gen ti rywel diogel i aros cyn gynted ag y bo modd.

Mae’r adran hon yn cynnig gwybodaeth ynghylch beth i’w wneud os doi di’n ddigartref a sut i atal digartrefedd.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50