Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Y Celfyddydau » Sgiliau SyrcasSgiliau Syrcas

Yn ogystal â mynd i weld y syrcas, gallet ti gymryd rhan a dysgu’r sgiliau dy hun.Mae nifer fawr o sgiliau syrcas i’w dysgu, gan gynnwys:

  • Jyglo
  • Rhaff-gerdded
  • Troelli platiau
  • Cerdded ar stilts
  • Trapîs

Mae Trapîs a rhaff–gerdded yn llawer o hwyl i’w dysgu ond ni ddylai ceisio eu dysgu ar ben dy hun – rhaid sicrhau bod arbenigwr o gwmpas i helpu. Mae mwy a mwy o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan ac yn dysgu’r sgiliau hyn. Mae angen canolbwyntio a bod yn ddewr er mwyn bod yn berfformiwr syrcas da. Mae llawer o glybiau a syrcasau yng Nghymru i ddysgu’r sgiliau hyn i ti.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50