Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Y Celfyddydau » DawnsDawns

Mae dawns yn ffordd wych o fynegi dy hun trwy symud i gerddoriaeth. Mae dawnsio hefyd yn ffordd dda o gadw’n heini, gan y gall fod yn egnïol iawn, a gall hefyd helpu ti i gyfarfod â phobl newydd.

Mae yna sawl math o ddawns i ddewis o’u plith, sydd ag arddulliau gwahanol ac sy’n creu gwahanol awyrgylchoedd, felly rwyt ti’n siŵr o ddod o hyd i un y byddi di’n ei fwynhau, gan gynnwys:

  • Bale
  • Tap
  • Dawnsio neuadd (ballroom)
  • Salsa
  • Disgo
  • Cyfoes

Bydd gan lawer o ysgolion ddosbarth neu glwb dawnsio – os wyt ti am gymryd rhan, gofynna a fedri di ymuno â nhw. Os nad wyt ti'n cael y cyfle i gymryd rhan mewn dawns yn yr ysgol, mae yna lawer o glybiau dawnsio lleol y gallet ti ymuno â nhw. Mae yna gymaint o bobl ifanc yn dechrau cymryd rhan mewn dawns yng Nghymru, mae’n siŵr bod yna grŵp yn agos i ti.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50