Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Y Celfyddydau » CerddoriaethCerddoriaeth

Mae perfformio a gwrando ar gerddoriaeth yn foddhaol iawn ac yn llawer o hwyl. Gallet berfformio’n unigol, gyda grŵp o ffrindiau mewn band, neu hyd yn oed fel rhan o gerddorfa.

Dysgu chwarae offeryn

Mae ystod anferth o offerynnau cerddorol gallet ddysgu – rwyt ti'n sicr o ffeindio un i ti. Gallet ti hefyd sefyll arholiadau cerddorol er mwyn dangos faint rwyt ti'n ei ddysgu.

Mae offerynnau poblogaidd yn cynnwys:

 • Piano
 • Ffliwt
 • Ffidil
 • Sacsoffon
 • Clarinét
 • Gitâr
 • Drymiau

Mae llawer o ysgolion yn cynnig gwersi cerddoriaeth, ac efallai bydd ganddynt fand neu gôr ysgol y gallet ti ymuno â nhw. Mae yna hefyd sawl sefydliad gall helpu.

Prynu cerddoriaeth

Mae'r mwyafrif o bobl eisiau prynu’r gerddoriaeth y maen nhw’n ei glywed, ac mae nifer o ffyrdd o wneud hyn. Bellach gall prynu cerddoriaeth o sawl archfarchnad fel Tesco ac Asda, yn ogystal â siopau ar y stryd fawr fel HMV ac ar-lein.

Pan ti'n clywed cân ti'n hoffi, gall un ai prynu’r gân yn unig (y sengl) neu'r albwm cyfan, fydd efo llawer mwy o ganeuon gan yr un perfformiwr.

Lawrlwytho Cerddoriaeth

Mae llawer o bobl ifanc yng Nghymru yn prynu eu cerddoriaeth trwy ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Mae lawrlwytho cerddoriaeth yn gyfreithlon os wyt ti'n talu amdano ac os nad wyt ti'n ei basio ymlaen i bobl eraill. Os wyt ti'n lawrlwytho yn anghyfreithlon neu’n rhannu ffeiliau gallet ti wynebu dirwyon hyd at filoedd o bunnoedd.

Mae’r gwefannau canlynol yn caniatáu lawrlwytho cerddoriaeth yn gyfreithlon:

 • Amazon MP3
 • Bleep
 • HMV
 • iTunes

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50