Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Y Celfyddydau » Celf a ChrefftCelf a Chrefft

Mae ysgolion a cholegau yn llefydd da i roi cynnig ar amrywiaeth o wahanol gelfyddydau a chrefftau.

Mae yna lawer o wahanol fathau o gelfyddydau a chrefftau, gan gynnwys:

  • Gwnïo a gweu
  • Modelu clai
  • Crochenwaith
  • Paentio a lluniadu
  • Caligraffeg
  • Gwneud cardiau
  • Gwneud gemwaith

Mae yna glybiau a chymdeithasau fydd yn dysgu ti am y sawl sgìl celf a chrefft wahanol ac yn aml byddant yn darparu'r offer angenrheidiol i ti am ffi fechan.

Celf a chrefft ar gyfer yr anabl

Os wyt ti'n anabl, dydy hynny ddim yn golygu na allet ti gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft. Mae celf a chrefft yn aml yn cael ei ddefnyddio fel modd o fynegi eu hunain i nifer o bobl anabl, felly os wyt ti am roi cynnig arni gofynna i dy ysgol neu weithiwr gofal am wybodaeth bellach.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50