Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Y Celfyddydau » Amguddfeydd ac Orielau CelfAmguddfeydd ac Orielau Celf

Mae amgueddfeydd ac orielau celf yn lleoedd poblogaidd i fynd iddyn nhw ar deithiau ysgol. Ond mae posib ymweld ag amgueddfeydd ac orielau celf y tu allan i oriau ysgol yn dy amser hamdden ac ar y penwythnosau. Mae pob amgueddfa ac oriel celf yng Nghymru yn rhad ac am ddim i fynd i mewn.

Gall amgueddfeydd fod yn lleoedd gwych i ddysgu mwy am bwnc penodol. Bydd gan lawer o amgueddfeydd wahanol arddangosfeydd y byddan nhw’n eu newid gydol y flwyddyn. Mae yna lawer o wahanol fathau o amgueddfeydd yng Nghymru i arddangos gwahanol bethau: celf, cerddoriaeth, llenyddiaeth ac arteffactau hanesyddol mewn meysydd sy’n amrywio o fwyngloddio glo i gynhyrchu gwlân.

Yn Llundain mae amgueddfeydd ac orielau celf genedlaethol y DU. Yn eu plith mae:

  • The National History Museum
  • The Tate Modern Gallery
  • The National Portrait Gallery
  • The London Transport Museum

Mae’r rhan fwyaf o amgueddfeydd ac orielau yn lleoedd tawel, felly fe ddylet ti ofalu dy fod yn ymwybodol o’r rheiny sydd o amgylch.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50