Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Diddordebau » SinemaSinema

 • Mae gan lawer o ddinasoedd a threfi Cymru sinema lle gallet ti fynd i weld y ffilmiau diweddaraf cyn iddyn nhw ddod i’r siopau
 • Mae gan ddinasoedd mawr sinemâu aml–sgrin – fel arfer mae ganddyn nhw saith neu fwy o sgriniau yn dangos gwahanol ffilmiau ar wahanol adegau
 • Fel arfer mae gan ddinasoedd a threfi llai sinemâu ag un sgrin yn dangos un neu ddwy o ffilmiau am gyfnod byr
 • Amgylchedd distaw yw’r sinema, felly gwna'n siŵr dy fod di’n diffodd dy ffôn symudol i osgoi aflonyddu ar y bobl eraill o gwmpas

Dosbarthiad ffilm

Mae’n rhaid i bob ffilm sy’n cael ei dangos mewn sinema yn y DU fod â thystysgrif oddi wrth Fwrdd Dosbarthu Ffilmiau Prydain (BBFC). Bydd tystysgrif yn cael ei rhoi i bob ffilm i ddangos yr oedran y mae’r Bwrdd yn ystyried y ffilm yn addas ar ei chyfer. Dyma’r dosbarthiadau:

 • U – Cyffredinol, addas i bob oed
 • PG – Arweiniad rhieni, yn addas i bawb, ond gallai rhai o’r golygfeydd fod yn anaddas i blant iau
 • 12A – Rhaid i rywun dros 18 fod gyda phlant dan ddeuddeg
 • 15 – Addas i gynulleidfaoedd 15 oed a hŷn
 • 18 – Addas i oedolion yn unig

Bydd y ffilmiau’n cael eu hasesu yn ôl faint o iaith amhriodol, rhyw a thrais sydd ynddyn nhw. Pan fyddi di’n mynd i’r sinema, mae’n bosib y bydd rhywun yn gofyn am brawf oedran.

Ffilm–ladrad

 • Mae’n anghyfreithlon defnyddio unrhyw gyfarpar ffotograffig (gan gynnwys ffôn symudol) i dynnu lluniau neu ffilmio tra bod y sinema’n dangos ffilm
 • Os amheuir bod rhywun yn ffilmio y tu mewn i’r sinema, mae perygl y byddan nhw’n rhoi gwybod i’r heddlu

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50