Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Diddordebau » SeryddiaethSeryddiaeth

  • Astudiaeth o’r gofod, y sêr a’r planedau yn ein system solar yw seryddiaeth
  • Mae’n bosib dy fod yn dysgu am seryddiaeth yn dy wersi ffiseg yn yr ysgol
  • Gallet ti astudio’r sêr a’r planedau trwy edrych ar yr awyr yn y nos. Er mwyn eu gweld yn fanylach, bydd llawer o bobl yn defnyddio binocwlars neu delesgop
  • Gall telesgopau a binocwlars fod yn ddrud iawn, felly efallai ei bod yn syniad da eu benthyg oddi wrth ffrind i ddechrau os yn bosib
  • Ffordd dda o ddysgu mwy am seryddiaeth ydy i ymuno â chlwb ble gallet ti ddysgu beth i chwilio amdano yn yr awyr, ac ystyr hyn

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50