Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Diddordebau » GwirfoddoliGwirfoddoli

  • Rhoi dy amser sbâr i helpu pobl eraill yw gwirfoddoli
  • Gallet ti wirfoddoli ar gyfer unrhyw beth, o dreulio amser yn helpu cymdogion i ofalu am anifeiliaid sydd wedi cael eu hachub. Gan fod cymaint o wahanol ffyrdd o wirfoddoli, dylet ti allu dod o hyd i rywbeth fydd o ddiddordeb i ti
  • Yn ogystal â gwybod dy fod wedi helpu pobl eraill, mae gwirfoddoli hefyd yn gwneud lles i ti. Mae’n dangos dy fod di’n gyfrifol ac yn ddibynadwy, a fydd yn ddefnyddiol pan ddaw i chwilio am swydd
  • Mae sawl ffordd o wirfoddoli. Gallet ti gofrestru â sefydliad gwirfoddoli, a fydd yn helpu ti i ddod o hyd i leoliad gwirfoddoli y byddet ti'n ei fwynhau. Neu os wyddost ti pa gwmni byddet ti'n hoffi gwirfoddoli ag ef, gallet fynd yn uniongyrchol at y cwmni a gofyn a fyddan nhw’n derbyn gwirfoddolwyr. Mae gan y rhan fwyaf o brifysgolion gynllun gwirfoddoli, felly os wyt ti’n mynd i’r brifysgol, gallet ti barhau i wirfoddoli unwaith y byddi di yno

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50