Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Diddordebau » GarddioGarddio

  • Mae garddio a phlanhigion yn ddiddordeb poblogaidd i lawer o bobl ifanc, yn enwedig yn y gwanwyn a’r haf pan fydd y tywydd yn gynhesach
  • Os nad oes gen ti ardd, yna gallet ti ddefnyddio dy fysedd gwyrdd i dyfu planhigion mewn potiau a phlanhigion dan do
  • Hefyd gallet ti roi cynnig ar weithio rhandir – darn o dir yw hwn y gallet ti ei rentu, oddi wrth dy awdurdod lleol fel arfer, a gallet ti dyfu dy ddewis di o blanhigion, blodau a llysiau arno
  • Mae tyfu ffrwythau a llysiau yn dod yn fwyfwy poblogaidd wrth i’r galw gynyddu am fwyd organig
  • Bydd llawer o bobl ifanc yn dysgu am arddio oddi wrth eu teuluoedd a’u ffrindiau, ond mae digonedd o lyfrau i’w darllen a rhaglenni teledu y gallet ti eu gwylio i ddysgu’r sgiliau sylfaenol
  • Mae garddio yn weithgaredd cymunedol poblogaidd. Bydd llawer o bobl ifanc yn rhoi eu hamser hamdden i helpu eu cymuned leol trwy blannu bylbiau neu chwynnu ardaloedd cymunedol fel parciau a mannau agored

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50