Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Diddordebau » FfasiwnFfasiwn

  • Mae ffasiwn o ddiddordeb mawr i lawer o bobl ifanc
  • Mae ffasiwn yn rhan fawr o ddelwedd rhywun – gall yr hyn rwyt ti’n ei wisgo cyfleu pa hwyl rwyt ti ynddo, dy bersonoliaeth neu chwaeth
  • Mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gallet ti chwarae rôl ym myd ffasiwn, yn amrywio o ddylunio dillad dy hun i astudio ffasiwn, a thrwy ddilyn y tueddiadau ffasiwn diweddaraf
  • Gall fod yn beth drud cadw i fyny â’r ffasiynau diweddaraf gan eu bod nhw’n newid yn aml – ceisia ddylunio a gwneud dillad dy hun, neu addasu dy ddillad i fynegi dy bersonoliaeth trwy’r hyn rwyt ti’n ei wisgo
  • Gallet ti addasu dillad trwy eu gwnïo a’u torri, neu drwy ychwanegu pethau fel secwins neu rubanau i greu dilledyn unigryw
  • Cynhelir sioeau ffasiwn i wahanol ddylunwyr arddangos eu casgliadau newydd i gynulleidfaoedd
  • Mae yna ddau achlysur ffasiwn o bwys yn y DU, sef London Fashion Week a Clothes Show Live

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50