Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Diddordebau » Bwyd/CoginioBwyd/Coginio

  • Mae arbrofi gyda bwyd a’i goginio dy hun yn ffordd dda o roi cynnig ar flasau a chyfuniadau newydd o fwydydd
  • Gall dosbarthiadau coginio addysgu ti am wahanol fathau o fwyd fel bwyd yr Eidal neu India
  • Bydd llawer o bobl yn cael eu dysgu sut i goginio gan aelodau eraill o’u teulu neu eu ffrindiau – mae coginio yn ffordd dda o rannu gwybodaeth a ryseitiau
  • Mae’n bwysig dy fod di'n bwyta diet cytbwys ac yn ceisio bwyta pum darn o ffrwythau a llysiau bob dydd
  • Mae bwyd o wahanol grwpiau yn rhoi'r amrywiaeth o fitaminau a mwynau hanfodol y mae eu hangen ar y corff. Bydd bwyta diet cytbwys yn sicrhau bod y corff yn derbyn y maetholion hanfodol yma i gadw'n iach, ac yn teimlo’n heini fel y byddi di'n byw yn hirach

Diogelwch yn y gegin

  • Mae’r cyllyll sy’n cael eu defnyddio wrth goginio yn aml yn finiog iawn, felly cymera ofal na fyddi di’n torri dy groen
  • Wrth dorri bwyd, ceisia ei dorri gan fynd â’r gyllell i ffwrdd o’r corff, fel na fydd yn dy dorri di os yw’n llithro
  • Mae’n bosibl i ffwrn neu bentan fynd yn boeth iawn, felly gwna'n siŵr dy fod di’n gwisgo menig amddiffynnol fel na fyddi di’n llosgi

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50