Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon RhyngwladolChwaraeon Rhyngwladol

Chwaraeon Rhyngwladol

Mae digwyddiadau chwaraeon yn cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn mewn llefydd gwahanol. Mae twrnameintiau a chystadlaethau rhyngwladol yn rhoi cyfle i athletwyr o bob gwlad gystadlu. Mae’r digwyddiadau hyn yn creu llawer o gynnwrf, yn enwedig yn yr ardal lle y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal. Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth am y digwyddiadau mwyaf yng Nghymru ac yng ngweddill y byd.

Cydraddoldeb

Dylai pob athletwr allu cystadlu’n gyfartal. Mae grwpiau a chymdeithasau chwaraeon wedi cymryd camau i sicrhau hyn, fel gwahardd hiliaeth mewn chwaraeon a chyffuriau sy’n gwella perfformiad a fyddai’n rhoi mantais annheg i athletwr. Mae’r adran hon yn canolbwyntio ar y materion sy’n ymwneud â chydraddoldeb mewn chwaraeon, a sut mae’r byd chwaraeon yn ceisio sicrhau bod pob athletwr yn gallu cystadlu’n gyfartal.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50