Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon Rhyngwladol » Gemau'r GymanwladGemau'r Gymanwlad

Mae Gemau’r Gymanwlad yn ddigwyddiad sy’n cwmpasu nifer fawr o chwaraeon gwahanol, ac mae’r athletwyr gorau o’r Gymanwlad Cenhedloedd yn cystadlu. Mae’r Gymanwlad Cenhedloedd wedi’i ffurfio o 53 o wladwriaethau sofran annibynnol, a bu bron pob un ohonyn nhw’n gyn diriogaeth yr Ymerodraeth Brydeinig.

Caiff y Gemau eu cynnal bob pedair blynedd ac mae 71 o dimoedd yn cystadlu. Mae gan bob gwlad ym Mhrydain Fawr ei thîm ei hun, sy’n cystadlu ar wahân. Y timoedd hyn yw:

 • Cymru
 • Lloegr
 • Yr Alban
 • Gogledd Iwerddon

Mae timoedd ar wahân o Guernsey, Jersey ac Ynys Manaw yn cystadlu hefyd.

Mae Gemau’r Gymanwlad yn cynnwys chwaraeon Olympaidd, yn ogystal â chwaraeon a wneir yn draddodiadol yng ngwledydd y Gymanwlad, fel bowliau lawnt, rygbi saith bob ochr a phêl–rwyd. Mae’r chwaraeon yn cynnwys y rhestr ganlynol, ond fe all hynny newid o’r naill dwrnamaint i’r llall. Bydd trefnwyr y Gemau’n penderfynu ar yr hyn i’w gynnwys yn y flwyddyn honno:

 • Athletau
 • Gymnasteg
 • Beicio
 • Saethyddiaeth
 • Badminton
 • Bocsio
 • Criced
 • Gyrru
 • Ffensio
 • Hoci
 • Judo
 • Bowliau lawnt
 • Pêl–rwyd
 • Rygbi saith bob ochr
 • Rhwyfo
 • Saethu
 • Sboncen
 • Nofio
 • Tenis bwrdd
 • Bowlio deg pin
 • Triathlon
 • Polo dŵr
 • Codi pwysau
 • Reslo

A wyddost di...?

 • Mae tua 5,000 o athletwyr yn mynd i Gemau’r Gymanwlad, sy’n golygu mai dyma un o ddigwyddiadau chwaraeon rhyngwladol mwyaf y byd
 • Dim ond chwe gwlad sydd wedi mynychu pob un o'r Gemau Cymanwlad, ac mae Cymru yn un ohonynt
 • Cafodd y digwyddiad ei gynnal am y tro cyntaf yn 1930, a chafodd ei alw’n Gemau’r Ymerodraeth Brydeinig ar y pryd. Newidiodd yr enw i Gemau’r Ymerodraeth Brydeinig a’r Gymanwlad yn 1954, i Gemau’r Gymanwlad Brydeinig yn 1970, a daeth yn Gemau’r Gymanwlad yn 1978.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50