Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon Rhyngwladol » Cwpan Rygbi'r BydCwpan Rygbi'r Byd

  • Cwpan Rygbi’r Byd yw cystadleuaeth rygbi undeb ryngwladol bwysicaf y byd
  • Y wobr i’w hennill yw Tlws William Webb Ellis, sydd wedi’i enwi ar ôl y disgybl Ysgol Rygbi a oedd, yn ôl pob sôn, wedi dyfeisio’r gêm
  • Cafodd y digwyddiad cyntaf ei gynnal yn Awstralia a Seland Newydd yn 1987, ac mae’n digwydd bob pedair blynedd
  • Mae’r broses gymhwyso yn para dwy flynedd
  • Mae’r gemau’n digwydd mewn sawl stadiwm yn y wlad sy’n cynnal y gystadleuaeth

A wyddost di…?

  • Fe wnaeth Cymru gynnal Cwpan Rygbi’r Byd yn 1999 lle'r oedd Awstralia yn fuddugol
  • Aeth 600,000 o bobl i Gwpan Rygbi’r Byd yn Awstralia a Seland Newydd yn 1987
  • Erbyn Cwpan Rygbi’r Byd 2007, roedd y niferoedd wedi codi i dros 2.2 miliwn o bobl

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50