Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon Rhyngwladol » Cwpan RyderCwpan Ryder

  • Twrnamaint golff yw'r Cwpan Ryder, lle mae tîm o golffwyr gorau America yn cystadlu yn erbyn tîm o golffwyr gorau Ewrop i ennill tlws y Cwpan Ryder
  • Mae lleoliad y gystadleuaeth yn newid o’r naill gyfandir i’r llall bob dwy flynedd
  • Dyma drydydd digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd
  • Mae Gemau Cwpan Ryder yn cael eu rheoli ar y cyd gan y PGA (Professional Golfers’ Association) o America a'r PGA European Tour
  • Mae gwledydd yn gwneud cais i gynnal y Cwpan Ryder
  • Enillodd Cymru y cais i gynnal Cwpan Ryder 2010 yn y Celtic Manor, Casnewydd

A wyddost di...?

  • Cafodd y twrnamaint cyntaf ei gynnal yn 1927, gyda’r Unol Daleithiau’n cystadlu yn erbyn Prydain Fawr. Ehangwyd y gystadleuaeth yn ddiweddarach i gwmpasu gweddill Ewrop
  • Fel arfer, bydd mwy na 400 miliwn o bobl yn gwylio’r twrnamaint ar y teledu

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50