Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » TenisTenis

 • Mae tenis yn gamp sy’n cael ei chwarae gyda dau chwaraewr neu ddau bâr o chwaraewyr sy’n defnyddio racedi i daro pêl yn ôl ac ymlaen dros rwyd
 • Mae’r rhwyd yn ymestyn ar led y cwrt, sy’n ei wahanu’n ddwy ochr gyfartal
 • Mae tenis yn cael ei chwarae ar wyneb fflat siâp petryal sy’n laswellt, clai neu’n goncrid fel arfer
 • Ar ddechrau gêm o denis, mae chwaraewyr yn sefyll ar ochrau gwahanol o’r cwrt
 • Mae un chwaraewr yn dechrau trwy serfio’r bêl. Y nod yw bwrw’r bêl dros y rhwyd fel ei bod yn bownsio ar ochr arall y cwrt

Sgorio

 • Mae’r chwaraewr sy’n serfio’r bêl yn sgorio pwyntiau os nad yw’r chwaraewr arall yn cyrraedd y bêl cyn iddi fownsio am yr ail dro neu’n methu bwrw’r bêl yn ôl yn gywir
 • Mae gemau yn cynnwys pwyntiau, gemau a setiau
 • Rwyt yn sgorio pwyntiau i ennill gêm
 • Mae set yn gyfres o gemau. Rwyt ti'n ennill set ar ôl i chwaraewr ennill chwe gêm a rhaid ei fod wedi ennill dwy gêm mwy na’r chwaraewr arall
 • Ym myd tenis dynion, mae’r gêm yn cynnwys pum set – rhaid ennill tri allan o bump. Ar ôl i chwaraewr ennill tri set, mae wedi ennill y gêm oherwydd na all y chwaraewr arall ei guro
 • Ym myd tenis menywod, mae’r gemau yn cynnwys tri set – ar ôl i chwaraewr ennill dau set, mae hi wedi ennill y gêm

Parau

 • Mae tenis parau hefyd, lle y ceir dau chwaraewr ar y ddwy ochr
 • Mae’r cwrt ychydig yn fwy ar gyfer gemau parau

Twrnameintiau tenis

 • Mae miliynau o bobl yn dilyn tenis, yn enwedig y pedwar twrnamaint Grand Slam, sef Wimbledon, yr US Open, yr Australian Open a’r French Open
 • Wimbledon yw twrnamaint tenis mwyaf y byd. Caiff ei gynnal yn Llundain bob blwyddyn am bythefnos yn yr haf 
Wimbledon yw’r unig dwrnamaint Grand Slam lle mae chwaraewyr yn chwarae ar borfa
 • Mae chwaraewyr o fwy na 60 o wledydd yn cystadlu bob blwyddyn
 • Mae twrnameintiau gwahanol yn cael eu cynnal ar yr un pryd ar gyfer senglau dynion, senglau menywod, parau dynion, parau menywod a pharau cymysg
 • Mae Wimbledon yn cael ei ddarlledu a cheir cyhoeddusrwydd amdano yn y wasg, ar y radio, ar y rhyngrwyd ac ar y teledu, ac mae miliynau o bobl ar hyd a lled y byd yn ei ddilyn
 • Mae Prydain Fawr yn cystadlu fel un genedl unedig ym Mhencampwriaethau Wimbledon

Cymryd rhan

 • Os wyt ti eisiau dysgu chwarae tenis, mae cyrtiau tenis mewn llawer o ysgolion a chanolfannau chwarae i ti gael ymarfer arnyn nhw
 • Mae clybiau tenis ledled Cymru lle gall ddysgu sut i chwarae tenis mewn grŵp neu ddod o hyd i hyfforddwr preifat

A wyddost di…?

 • Mae tenis yn gamp Olympaidd
 • Mae’r math o wyneb y mae tenis yn cael ei chwarae arno yn pennu cyflymder a sbonc y bêl – mae chwaraewyr gwahanol yn chwarae’n well ar wahanol wynebau
 • Dyw rheolau tenis ddim wedi newid llawer ers y 1920au, sy’n wahanol i lawer o gampau eraill
 • Heddiw, mae gêm y menywod yn fwy poblogaidd na gêm y dynion, ac mae mwy na hanner miliwn o ymwelwyr yn dod i Wimbledon bob blwyddyn

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50