Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Tenis BwrddTenis bwrdd

  • Tenis bwrdd yw chwaraeon raced mwyaf y byd – mae tua 2 filiwn o bobl yn chwarae ym Mhrydain yn unig
  • Mae 186 gwlad yn gysylltiedig â’r Ffederasiwn Tenis Bwrdd Rhyngwladol (ITTF)
  • Caiff tenis bwrdd ei chwarae ar fwrdd bach gan ddefnyddio padlau a phêl wag ysgafn
  • Yn anffurfiol, gelwir tenis bwrdd yn ’ping pong’
  • Gellir chwarae un yn erbyn un neu mewn parau. Bydd y gêm yn parhau hyd nes y bydd un chwaraewr yn cyrraedd 11 o bwyntiau
  • Fel arfer bydd tri neu bedwar aelod gan dimau cynghrair lleol, er bod cynghreiriau dau–pob–ochr yn fwyfwy poblogaidd
  • Mae’r gêm polybat wedi’i addasu o denis bwrdd ar gyfer pobl ag anghenion arbennig

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50