Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Snwcer A PŵlSnwcer a Pŵl

Snwcer

  • Dau berson sy’n chwarae snwcer ar fwrdd snwcer mawr gyda chwech o bocedi
  • Fe’i chwaraeir gyda chiw, un bêl wen, 15 o beli coch a chwe phêl lliw, lle mae pob lliw gwahanol yn cynrychioli nifer gwahanol o bwyntiau. Rhaid potio pob un o’r peli coch cyn rhoi cynnig ar botio’r peli lliw
  • Y chwaraewr sydd a’r nifer mwyaf o bwyntiau pan fo pob un o’r peli wedi’u potio sy’n ennill

Pŵl

  • Mae pŵl yn debyg i snwcer, heblaw bod saith pêl goch, saith pêl felen yn ogystal ag un bêl wen ac un bêl ddu
  • Caiff ei chwarae ar fwrdd llawer llai ac mae’n chwaraeon tafarn poblogaidd

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50