Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » Sgo DŵrSgïo Dŵr

  • Dim ond os wyt ti'n nofiwr hyderus y dylai ti geisio rhoi cynnig ar sgïo dŵr
  • Mae sgïo dŵr yn golygu cael dy dynu ar hyd wyneb y dŵr gan gwch cyflym gyda sgïau ar dy draed
  • Mae’n cymryd llawer o falans a medr i aros ar dy draed, ond rhan o’r hwyl yw cwympo drosodd i mewn i’r dŵr!
  • Mae gan lawer o draethau mwyaf poblogaidd Cymru ganolfan chwaraeon dŵr sy’n cynnig sgïo dŵr. Ond dylai sicrhau eu bod yn darparu’r yswiriant priodol i amddiffyn ti rhag ofn i ti gwympo ac anafu dy hun

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50