Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Pethau I'w Gwneud » Chwaraeon a Chadw'n Heini » SboncenSboncen

  • Dau berson sy’n chwarae gêm sboncen, dan ddefnyddio un raced yr un, gyda phêl mewn cwrt â waliau o’i gwmpas
  • Rhaid i’r chwaraewyr daro’r bêl yn erbyn y wal rhwng dwy linell sydd wedi’u marcio
  • Y person sy’n serfio yn unig sy’n gallu sgorio pwyntiau. Pan fo’r serfiwr yn ennill rali, mae’n ennill un pwynt
  • Y person sy’n ennill y nifer fwyaf o gemau allan o dri neu bump sy’n ennill, yn dibynnu ar y math o gystadleuaeth
  • Mae sawl fersiwn o’r gêm i weddu i wahanol grwpiau oedran
  • Gall plant ddefnyddio pêl sbwng i ddechrau sydd ychydig yn fwy na phêl sboncen rwber arferol. Mae racedi bychan neu iau ar gael i blant hefyd
  • Wrth chwarae sboncen, dylai gwisgo dillad ysgafn ac esgidiau chwaraeon â gwadnau gwyn i osgoi marcio’r llawr

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50